تری وید

 

بیولوژی،

بیولوژی ما دائما تغییر می کند. این طبیعت بدن در قلمروهای پایین است.

 

هر هفت سال سلول های بدن ما چرخه مرگ و تولد دوباره را پشت سر می گذارد.

 

اما الگوهای DNA نسبتا ثابت می مانند.

 

در طول این شیفت و تحول کهکشانی، الگوهای DNA دچار تغییر می شوند، و این به دلیل نوسانات ارتعاشی است، و منجر می شود به تجربه بسیاری از علائم صعود. و بسیاری از شما هم اکنون این تجربیات را دارید.

 

همه شما این علائم را می شناسید، و بارها راجع به این موضوع صحبت شده است؛ این علائم در اثر مقاومت بدن در برابر فرکانس های بالاتر پدید می آیند. این فرکانس ها برای ساختار فیزیکی ما غریب هستند، و همانطور که بارها گفته ام، این تغییر، ساده نخواهد بود، به خصوص در سطح فیزیکی.

 

مثل این می ماند که همه مواد سمی و شیمیایی داخل نوشیدنی و غذاهایمان را جذب کرده ایم، و آن وقت می پرسیم که چرا به سرطان ها و بیماری ها دچار می شویم.

 

علت، این است که این مواد سمی برای بدن و طبیعت ما غریب هستند و بدن نمی داند با آنها چه کند پس آنها را ذخیره می کند. این سموم در چربی بدن هایمان ذخیره می شود و بعد تبدیل به بیماری ها و سرطان می شود.

 

به سیر حرکت انسان تا به حال نگاه کنید.

 

از روزهای اسب و درشکه در مدت زمان بسیار بسیار کوتاهی به تکنولوژی کنونی رسیدیم.

 

همچنین، بنگرید به بیداری آگاهی نژاد انسان از آن موقع تا کنون؛ پیشرفتی که در این زمان کوتاه در سیر تکاملی ما صورت گرفته است، باورنکردنی است.

 

حالا بنگریم به بمباران مواد سمی و سموم داخل واکسن ها، هوا، غذا، آب آشامیدنی …. که ما در معرض آن هستیم. این دو مسأله در کنار هم بایستی برای شما روشن کند که ترس و وحشت آنان چیست.

 

«آنها از صعود ما می ترسند»

 

ژنتیک

دانشمندان ما بایستی اعتراف کنند که نمی دانند قسمت عمده ی DNA انسان چه کارکردی دارد. آنها عملکرد این قسمت عمده را درک نمی کنند.

 

آفرینندگان گونه انسان که DNA انسان را مهندسی کرده اند، شاید از شنیدن دیدگاه محدود دانشمندان زمینی به خنده بیفتند.

 

وقتی که در طول لقاح، اسپرم تخمک را فعالسازی می کند، کلیدهای DNA ، رشد و تولید الگوی از-پیش-طراحی-شده

داخل کدها را تریگر می کند.

 

با ادامه این فرایند، ارگان ها و بافتهای آشنا شکل می گیرند، و جنین خلق می شود. درون این جنین بسیار کوچک، تمام کدهای لازم برای رشد یک انسان کامل وجود دارد.

 

همچنین، در داخل این کدهای DNA ، خاطرات اثیری و الگوهای اجدادی خط خونی والدین فرزند وجود دارد.

 

آنچه دانشمندان درک نمی کنند بخشی از DNA است که آنان دی ان ای اضافی یا بی استفاده می نامند. اما درون این قسمت از DNA خاطرات زندگی های قبلی ما، و زندگی های موازی ما، و نیز زندگی هایمان در جهان های دیگر، وجود دارد.

 

همچنین در DNA ما کدهایی وجود دارد که صعود را کلید می زنند. در یک انسان کاملا بالغ تکامل متوقف نمی شود، بلکه از پلکان اسپیرالی تکامل بالا می رود تا زمانی که تبدیل به موجودات نور خالص شویم. همه این مسیر و طرح در داخل DNA وجود دارد. ما ۱۲ رشته DNA داریم، و هر رشته ای، به یک سطح تراکم (دنسیته) در هستی مرتبط است.

 

دانشمندان فقط توانسته اند شاخه ای را که به این دنسیته و تراکم سوم و این ارتعاش بعد سومی مربوط است را شناسایی کنند.

 

همراه با فعالسازی این رشته های خفته DNA ، متوجه واقعیتهای بالاتری می شویم. سطوح بالاتری از واقعیت که ذهن هایمان قبلا درک نمی کردند.

 

می توان بسیار بیشتر به این مسأله پرداخت. اما به یاد داشته باشید که ما برنامه های فعالسازی از قبل تعیین شده ای در DNA خود داریم که وقتی به نقطه مشخصی در سیر تکامل می رسیم، به طور خودکار رشته های خفته را فعالسازی می کنند، و آن نقطه اکنون است!

 

https://www.disclosurenews.it/en/biology-and-genetics-dna-activation