دوشنبه ۱۷ ژوئن، ۲۰۲۴ 

بروز رسانی وضعیت

نیروهای نور در مراحل پایانی حذف شبکه آتلانتیسی تاریک هستند. این شبکه شامل سه حلقه متحدالمرکز است که حلقه خارجی آن متشکل از پایگاه‌هایی در کمربندی کویپر، حلقه  میانی از پایگاه‌هایی در کمربند سیارکی، و حلقه داخلی از شبکه‌ای از پایگاه‌های دریایی در سراسر سیاره تشکيل شده است.

 

این شبکه ۲۶ هزار سال وجود داشته و اکنون سرانجام در شرف شکست خوردن است. حلقه خارجی حذف شده، حلقه میانی از بین رفته، و از حلقه داخلی صرفا دژ اصلی باقی مانده است. پس از اینکه این دژ هم حذف شود منبع و نیروهای نور یک فرایند بسیار پر مخاطره، پیچیده و چالش برانگیز برای قطع اتصال جمعیت سطح از لرکر را شروع خواهند کرد:

 

https://maplurker.blogspot.com/2023/12/the-goddess-vs-lurker.html

 

هنگامی که حلقه داخلی شبکه آتلانتیسی تاریک چند هفته پیش دچار فروپاشی شد، آلدبارانی‌ها بلافاصله شبکه پایگاه‌های زیرآبی مثبت خودشان و همچنین چند دیدبانی روی سطح را در همسویی کامل با برنامه پشتیبانی از رخداد که در  سال ۲۰۲۳ فرموله شد، ایجاد کردند:

 

http://2012portal.blogspot.com/2023/12/event-situation-update.html

 

https://www.fox10phoenix.com/news/harvard-aliens-study-crytoterrestrial-hypothesis.amp

 

ناوگان پلایدین‌ها به این منظومه خورشیدی باز گشته است و در عملیات‌های رخداد به طرق مختلفی که فعلا قابل مطرح کردن نیست، شرکت خواهند داشت.

 

آلدبارانی‌ها، پلایدین‌ها و حرکت مقاومت، اتحاد قدرتمندی تشکیل داده‌اند که در عملیات‌های رخداد به عنوان یک تیم عمل خواهد کرد.

 

پس از ماه‌های متعددی پلایدین‌ها مجددا با ارتش روسیه تماس گرفتند با این هدف که جنگ اوکراین را به اتمام برسانند.

 

در نتیجه پوتین یک پیشنهاد صلح مطرح کرد:

 

https://korybko.substack.com/p/russia-is-open-to-compromise-but

 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/putin-names-two-conditions-ending-war-very-minute

 

https://halturnerradioshow.com/index.php/news-selections/world-news/putin-the-west-is-pushing-world-to-the-point-of-no-return-lays-out-terms-for-ukraine-peace

 

گرچه این پیشنهاد رد شد با این حال یک فرآیند انرژتیک مهم را شروع کرد که صلح می‌تواند از طريق آن متجلی شود، یعنی هنگامیکه افراد کافی متوجه دروغ‌ها و جهت‌دهی مجتمع نظامی صنعتی به اذهان مردم شود:

the-military-industrial-complex-is-killing-us-all

 

و بتوانند برنامه‌های مخفی کابال را تشخیص بدهند:

 

https://mtmalinen.substack.com/p/the-apocalypse-scenario-part-ii

 

https://mtmalinen.substack.com/p/the-apocalypse-scenario-part-iii

 

مردم همچنین متوجه خواهند شد که پوتین نه خواهان جنگ جهانی است و نه قصد استفاده از تسلیحات هسته‌ای را دارد:

 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/putin-calls-bullst-plans-attack-nato-says-hes-not-brandishing-nuclear-arms

 

جهت يادآوری در ارتباط با پوتین:

 

SOTN: Alternative News, Analysis & Commentary

و نیز برای يادآوری در مورد بیت‌کوین:

 

IMF Digital Currency to Replace the Dollar

 

آلدبارانی‌ها اطلاع دادند که در صورت فراهم شدن شرایط معینی با نیروهای نظامی مثبت چین تماس خواهند گرفت. برنامه‌های مربوطه از قبل در حال آماده شدن هستند.

 

همچنین عملیات‌هایی در جناح‌های مختلف شبکه جهانی آگارتا جهت تماس با سطح آغاز شده است. آنها شروع کردند به فعالسازی پرتال‌های انرژی ویژه‌ای در نقاط ورودی معینی به شبکه آگارتا. مدیتیشن زمرد می‌تواند به شما کمک کند که به آگارتا متصل شوید:

 

https://www.welovemassmeditation.com/2024/06/emerald-agartha-meditation.html

 

افشاگری نرم در مورد کره‌های دایسون در رسانه‌های جریان اصلی آغاز شده است:

 

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-13427889/scientists-locate-stars-alien-power-plants-dyson-sphere.html

 

دانشمندان شروع کردند به پیدا کردن شواهد ادغام جهان‌های کوچکتر در این جهان:

 

https://www.livescience.com/space/cosmology/our-universe-is-merging-with-baby-universes-causing-it-to-expand-new-theoretical-study-suggests

 

و شواهد وجود تاکیون‌ها:

 

https://www.livescience.com/physics-mathematics/dark-matter/the-universe-may-be-dominated-by-particles-that-break-causality-and-move-faster-than-light-new-paper-suggests

 

و مهمتر از همه آنها نخستین شواهد تجربی تجزیه خلأ کاذب را پیدا کردند:

 

https://www.ncl.ac.uk/press/articles/latest/2024/01/falsevacuumdecay/

 

نور پیروز است!

کبرا

 

ترجمه : وبسایت اتحاد نور

 

منبع :

https://2012portal.blogspot.com/2024/06/situation-update.html