در ابتدای این بروزرسانی مطالبی در مورد جفت روحی ارائه می شود:

در بین استارسیدها خیلی از روابط بخوبی شکل نمی گیرد به این دلیل که از زمان سقوط آتلانتیس یک مکانیزم انرژتیک جادوی سیاه عظیم برعلیه این مسئله بکار گرفته شد. آرکان ها با فرستادن شیاطین به سمت جفت ها به هدف تحریک و ایجاد انواع تنش ها، به آنها حمله می کنند. در صورت ملاقات جفت های روحی، شرایط حتی بدتر می شود. به همین دلیل است که هیچ کسی با جفت روحی خودش نیست. صادقانه بگویم، بیشتر جفتها حتی همزمان روی زمین تناسخ نکرده اند چون بسیار خطرناک خواهد بود ( بجز در مواردی خاص، یعنی در حالی که یک جفت روحی در قالب یک آواتار برای یک دوره خیلی کوتاه باشد و یا قسمتی از خودش را به آواتار بدهد). به دلیل این حملات، هم خانواده های روحی هم معمولا جدا از هم زندگی می کنند. اگرچه نیروهای نور پیروزی های بزرگی در سالهای اخیر کسب کردند. اکنون جفت های روحی از سفینه ها در حال رسیدن هستند و اولین موج ها از طریق ورودکننده ها Walk-Ins خواهد رسید، که قبلا با روح ها توافق کرده اند. این مسئله اصلا ربطی به اقدامات خصمانه و یا تسخیر ندارد ( یعنی اقداماتی که آرکان ها به دنبالش هستند)؛ و در واقع یک توافق عاشقانه بین ارواح است، مثل افرادی که یک اتومبیل را به اشتراک می گذارند. یکی از آنها تا نقطه و فاصله معینی اتومبیل را میراند، پیاده می شود، و دیگری سوار شده و ادامه میدهد.

Walk-Ins ورود کننده ها:

توضیح از Ascensionglossary.com

(این ارواح، ارواح پیشرفته ای هستند که داوطلب میشوند و از طریق دستور کار چند کهکشان تصمیم می‌گیرند تا در چرخه صعود به زمین کمک کنند. انواع زیادی از ورودکننده ها وجود دارند. یک نوع از آنها از طریق تولد به زمین نمی آیند. آنها در واقع جایشان را با روحی که قبلا به شکل انسان روی زمین بوده و از طریق یک توافقی که قبلا انجام شده، عوض می کنند. مثلا اگر استارسید یا لایت ورکری نتواند ماموریت خود را به هر دلیلی تمام کند، در این حالت توافق میکند تا از بدن خارج شده و روح موسوم به ورودکننده وارد کالبد انسانی او میشود. خیلی از تمدن های پیشرفته کهکشانی از این روش ورودکننده ها در مرحله اوج تغییرات تکاملی استفاده کرده اند تا ماموریتها را تکمیل کنند. البته این فرآیند با تسخیر شدن توسط موجودات منفی فرق دارد و نباید اشتباه گرفته شود.پروسه ورودکننده ممکن است دائمی باشد، یعنی روح اصلی دیگر برنمیگردد.اما به شکل موقتی هم انجام میشود، بدین معنی که ورودکننده وارد بدن میشود، و روح اصلی برای مدت کوتاهی بدن را ترک می کند تا با رفتن به قلمروهای دیگر، دستور کارهای جدیدی را دریافت کند و دوباره به بدن برگردد.

انواع دیگری از این نوع توافق هم وجود دارد: مثلا ورودکننده ها میتوانند ارواحی درهم تافته (روحهایی که همیشه باهم تناسخ میکنند) از خانواده کیهانی، تجسم لوگوس سیاره ای یا ستاره ای و یا توافق دیگری باشند که مخصوص آن الگوی ژنتیک خلقت هستند که برای تناسخ گروههای روحی در دیگر زنجیره های سیاره ای لازم است. نوع دیگری از ورودکننده هستند که سفر در زمان انجام میدهند. به این شکل که هویت آینده آنها به خط زمانی گذشته برمیگردد و وارد بدن مربوط به هویت گذشته آنها میشود به هدف تغییر خط زمانی برای جلوگیری از آسیب و یا کمک به پروسه تکامل. اینها ارواح آینده ای هستند که به گذشته برمیگردند تا کمک کنند به  تغییر افق رویداد. البته، ورودکننده هایی که جدیدا وارد می شوند ابتدا باید با شرایط سطح زمین وفق پیدا کنند.)

خیلی از جفت های روحی مهم از اولین موج، روح های نور مهم، روح های آتلانتیسی، الهه ها و ارواح ستاره ای هستند…و آنها باید مسیرشان را در روی زمین پیدا کنند. موج ویژه ای به زمین رسیده است و در ماه های پیش رو هم ادامه خواهد داشت. بسیار مهم است که جفت های روحی دوباره متحد شوند و با مهربانی همدیگر را بشناسند. و بسیار مهم است که آنها این انرژی و حضور جفت ها را روی سطح زمین حس می کنند، بنابراین کالبدهای انرژی آنها شروع به ادغام کرده و صعود می کنند. با این وجود، تعدادی از جفت های روحی تنها در قالب مکالمه همدیگر را میشناسند، به دلیل اینکه حافظه ها به شکل ناگهانی تحریک و باز می شود…. سپس فرآیند هیلینگ  می تواند شروع  شود. جفت های روحی خیلی با هم نزدیک، آرام، هوشیار، بسیار آشنا هستند….و در روابط هیچ نوع بازی وجود نخواهد داشت.

البته، ورودکننده ها از زمان ورودشان به قرنطینه زمین به شدت تحت حمله بوده اند. آرکان ها موجودات ضد الهه را ساخته اند. به این معنی که برای هر الهه ای که روی زمین تناسخ کند، یک موجود اثیری ضد الهه وجود خواهد داشت که ماموریت او حمله به الهه های واقعیست. این موجودات همچنین قطعات روح را از الهه های تناسخ یافته میدزدند و در قلمروهای تاریکشان دفن می کنند. برای مثال الهه آفرودیت که در اسطوره های یونان باستان به آن اشاره شده دشمنان قدیمیی در سطوح انرژتیک دارد.

در دوران باستان، راهبگان بزرگ که به بعل و بافومت کانال میشدند به عنوان پاداش به آنها ثروت مادی داده میشد، درحالیکه آنهاییکه که به آفرودیت یا سایر موجودات مثبت کانال می شدند چیزی دریافت نمی کردند. این مسئله در واقع یکی از برنامه های متعددیست که آرکان ها در قرطینه زمین ایجاد کردند تا انرژی الهه را سرکوب کنند، و هنوز هم این برنامه ها وجود دارند. خیلی از الهگان تناسخ یافته هنوز هم زیر بار این نفرین ها زجر می کشند. آنها توسط نشان های انرژتیک ردیابی می شوند تا ضد الهگان بتوانند آنها را دوباره پیدا کنند و برنامه های «خود ویرانگر» را به آنها تزریق کنند تا اینکه به سمت افسردگی شدید و خودکشی پیش بروند. با این حال این نفرین ها و برنامه ها می تواند در مراکز هیلینگ ماری ها، درمان و حذف شوند.

https://fm144.blogspot.com/2019/04/major-planetary-update-part-ii-return.html

همچنین پیشنهاد می شود که به این مراکز هیلینگ بروید و یا به سفینه های پلیدیان ها در شب هنگام برای درمان و شفا، حداقل در هنگام خواب. اکنون به چند مورد که در پشت پرده وجود دارد اشاره می کنم که با بریتانیا شروع می شود: بریتانیای کبیر و ایرلند در واقع نشانگر تجلی فیزیکی قلمروهای Elf ها هستند که در لایه های انرژتیک سیاره قرار دارند و بنابراین اثر خودشان را بر فرهنگ این کشورها گذاشته اند.

این قلمروها هم توسط آرکان ها مورد تجاوز قرار گرفت و در حال حاضر مناطق جنگی محسوب می شوند. در طول خطوط انرژی در بریتانیا، چندین پرتال تاریک ایجاد شده بود، که توسط نیروهای نور از بین رفتند. چند روز بعد از گزارش درباره خطوط لیلاین سن مایکل در آخرین بروزرسانی، این فرآیندهای انرژتیک به دلیل وجود طوفان و باران که تقریبا همه این خط را پوشش می دادند، قابل رویت شدند.

نقاط منفی زیادی در ولز، انگلستان، اسکاتلند و ایرلند وجود دارند که به شکل نقاط طب سوزنی در سطح زمین عمل می کنند ( آنها هم حذف خواهند شد). مرکز انگلستان هم مهم است. زیر قلعه ناتینگهام، برای مثال، یک خوشه انرژی مهم وجود دارد که می‌تواند به عنوان قلب سبز جزایر دیده شود.اینجا اتصال با قلمروهای Elf مخصوصا در اسطوره رابین هود منعکس شده است، کسی که در ظاهر نماینده یک الف جنگجو با تیر و کمان است.

https://www.ancient-origins.net/history/dramatic-and-bloody-history-nottingham-castle-006165
https://www.visit-nottinghamshire.co.uk/blog/read/2018/07/13-brilliant-nottingham-attractions-to-visit-now-nottingham-castle-is-closed-b5704

درحال حاضر، قلعه ناتینگهام مورد تجاوز قرار گرفته و موجودات تاریک یکی از پرتال های خود را در زیر آن کار گذاشته اند، و از این طریق آنها موجودات منفی را از دنیاهای تاریکشان به قرنطینه زمین منتقل میکنند. نیروهای نور به این مشکل هم رسیدگی خواهند کرد. همینطور که می بینید، فرآیند پاکسازی در حال انجام است. در این بین، البته، خیلی از استارسیدها حملات سنگینی را متحمل می شوند و تجربیات سختی خواهند داشت.

همانطور که قبلا یادآوری شد بسیار مهم است که به مراکز هیلینگ نیروهای نور برویم تا کمک های اولیه انرژتیک دریافت کنیم. و همینطور می توان یک معبد کوچک ماریان در اتاق خواب قرارداد برای کسانیکه نیروی کافی برای صعود ندارند. فقط کافیست ذهنی بخواهید. کنفدراسیون کهکشانی هم اکنون مشتاقانه در پشت پرده، «پکیج های پشتیبانی» را در اختیار استارسیدها قرار میدهد.

ماموریت روی زمین را می توان شبیه به ماموریتی تصور کرد که در آن چتربازان به پشت خطوط دشمن فرستاده میشوند تا نقاط استراتژیک مهم را تصرف کنند و شرایط را برای پیوستن نیروهای اصلی به آنها فراهم کنند. تفاوت در این است که استارسیدها به یک شبکه سه بعدی در یک سطح سیاره ای وارد می شوند تا اینکه نور را تا زمان ورود نیروهای کنفدراسیون کهکشانی روی زمین نگه دارند. مشابه سربازان محاصره شده در جنگ که از آسمان برایشان بسته های پشتیبانی میفرستند، نیروهای نور هم «بسته های پشتیبانی» انرژتیک دارند که برای استارسیدهای مستقر روی سطح زمین فعال خواهد شد. این پکیج ها بالاتر از سطوح فیزیکی عمل می کنند و هدفشان ایجاد یک بهبودی چشمگیر در شرایط زندگی استارسیدهاست، برای مثال موفقیت مالی ناگهانی، سلامتی، مواجه با جفت روحی و… . این مسئله باعث میشود تا کار ایجاد مراکز نور/جزیره های نور که اولین تماس در آنجا انجام خواهد شد،

برای استارسیدها در سطح زمین راحت تر شود. این بسته های پشتیبانی در واقع مدتی هست که روی زمین وجود دارند، اما مشکل اینجا بود که گروه کیمرا در ناحیه هایی که استارسیدها هستند، ایمپلنت های عنکبوت مانندی را در لایه های پلاسمیک ( و احتمالا بالاتر) ایجاد کرده اند. این ایمپلنت ها مانند یک پوسته محافظ عمل کرده و این بسته های انرژتیک را مسدود می کنند. گاهی اوقات حتی این بسته ها به داخل قلمرو دشمن می افتند، درست مانند نبردهای زمینی. به همین دلیل است که استارسیدها اغلب دوران سختی را در طول زندگی تجربه می کنند اما طبقه به اصطلاح نخبه هیچ کمبودی ندارد.

بسیار مهم است که برای انجام ماموریت‌ استارسیدهای مختلف، این بسته ها به دستشان برسد. بنابراین، کنفدراسیون کهکشانی برای غلبه بر تداخل آرکان در نواحی تحت سلطه کیمرا پیشنهاداتی ارائه میدهد: در طول یک مدیتیشن یا بطور ذهنی، استارسیدها باید در مکان خودشان در سطح زمین، «ستون های طلایی صلح» را بسازند و بسته های پشتیبانی را از طریق آنها دانلود کنند. از این طریق در نهایت بسته ها به مقصد خواهند رسید. استارسیدهای مستقر در اینجا خودشان مجبور بودند مدتها در این صحرای تناسخ تقلا کنند. اولین جزایر نجات اکنون در وسط شنزارها پدیدار خواهند شد اما زمانی برای کاشتن بذرهای جدید نیست، در عوض نخل های بالغ منتقل و درون خاک قرار خواهند گرفت. شنهای این صحرا حالا مانند شنهای یک ساعت شنی در جریان و در حال تمام شدن است، و رفته رفته ما به لحظه ای نزدیک میشویم که آخرین دانه شن فرو خواهد افتاد.

اکنون به عنوان بخش آخر، اطلاعاتی درباره ناوگان پلیدیان ها که در آسمان منتظر هستند ارائه میشود:

حتی اگر شرایط روی سطح زمین آشفته شود، کنفدراسیون کهکشانی اجازه می دهد تا استارسیدها بدانند که اکنون سیاره به مدت چند ماه هست که در اختیار آنهاست.

آنها همچنین اعلام کرده اند که سفینه های پشتیبانی و مخفی آنها در حالت آماده‌باش هستند.

فرماندهی آشتار، برای مثال، نقشه هایی از سطح زمین تهیه کرده است و مناطقی که این سفینه های پشتیبانی قرار است بعد از گرفتن چراغ سبز روی آنها فرود بیایند، مشخص شده است.  تعداد این سفینه ها بسیار زیاد است. وقتی سیستم نهایتا دچار فروپاشی شود، این سفینه ها فرود خواهند آمد و برای افراد غذا، آب ( منابعی با آب کیهانی در دسترس خواهد بود)، لباس، خدمات درمانی، هیلینگ و انرژی بهمراه خواهند داشت. آنها نزدیک شهرهای بزرگ و همچنین کوچکترین شهرها فرود خواهند آمد، بنابراین مهم نیست که شما چقدر دور هستید، و قطعا میتوانید سفینه ای را در نزدیکی تان پیدا کنید.

افراد از طریق پلهای متحرک وارد سفینه ها میشوند. صفحات کیهانی وجود خواهند داشت که تاریخ زمین و جهان را نشان میدهند تا مفهوم رخداد را به انسانها توضیح دهند. رستوران ها و فروشگاه های مواد غذایی رایگان خواهند بود. افراد جوامعی را تشکیل میدهند و با فرازمینیها تبادل اطلاعات خواهند کرد. بک فرد میتواند تمام روز را در سفینه بگذارد و به دلیل وجود تجهیزات پیروزی الهه، هیچ محدودیت زبانی وجود نخواهد داشت.

همچنین میتوانید در سفینه استراحت کنید و بخوابید و مدارسی برای بچه ها خواهد بود، و در آنجا مسائل مهمی مانند مدیتیشن، تلپاتی، تجلی، تکنیک های هیلینگ و هرچیزی در مورد تغذیه سالم به طرزی شاد و مفرح آموزش داده میشود. افراد به ندرت تلویزیون نگاه خواهند کرد؛ و اینترنت کاملا تحت کنترل نیروهای نور خواهد بود. «رفتن سرکار» و «پرداخت مالیات» دیگر نخواهد بود و دیگر به ساختارهای قدیمی نیازی نیست. اگر کسی مجبور به پرداخت اجاره خانه باشد، او میتواند آپارتمانش را ترک کند، به دلیل اینکه سفینه ها خانه های کوچکی در اختیارشان قرار خواهند داد، که شبیه به گنبدهای کوچک هستند و افراد میتوانند به شکل رایگان تهیه کنند.

نیروهای نور ابدا ارتباطی با سیستم برده داری که اکنون در جریان است ندارند، چون این مسئله در دنیای آنها جایی ندارد. این برای آنها طبیعیست که هرچیزی را که نیاز دارند تهیه کنند. آنها کارها را به شکل داوطلبانه انجام میدهند و آنچه واقعا دوست دارند را انجام میدهند.  در حال حاضر بزرگترین آرزوی آنها کمک به انسانها برای رهایی از این وضعیت است. کنفدراسیون کهکشانی دقیقا میداند که جمعیت سطح زمین به چه چیزی نیاز دارد؛ آنها دقیقا به مشکلات سلامتی و احتیاجات افراد آگاه هستند. همه سفینه ها با شرایط محل فرودشان هماهنگ شده اند. سفینه هایی با کابردهای خاص خواهند بود، که در آنها افراد میتوانند به سیاره های دیگری سفر کنند. همچنین شانس ورود به خدمات کنفدراسیون کهکشانی وجود خواهد داشت، برای هرکسی که تمایل داشته باشد.

این دنیای تاریک که بسیاری بذرهای ستاره‌ای وارد آن شدند تا نگهدارنده و حافظ نور باشند، سرانجام میشکند و صلح وارد خواهد شد.

 

پیروزی الهه : :