استفاده از امواج FFR (پاسخ بعد از فرکانس) در خواب   گاهی اوقات ما موضوعاتی را مطرح می کنیم که کنار آمدن با آنها در جنگ معنوی زمین فعلی خوشایند نیست. با این حال، مهم است همواره به یاد داشته باشید که کسب دانش، باعث قدرت شخصی می شود. دانش به دست آمده شما منجر…

بیشتر بخوانید