یکشنبه، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۰ گزارش اولیه فعالسازی عصر آکواریوس به جرم بحرانی دست یافته ایم. گزارش کامل در عرض یک هفته ارائه می شود. در چند روز آینده بسیار مهم است که هر چهار ساعت بوسیله مدیتیشن گل زندگی به شبکه انرژی سیاره ثبات بدهیم: https://www.welovemassmeditation.com/2019/09/flower-of-life-meditation-every-4-hours.html می توانید این مدیتیشن را در زمان کانجانکشن چهارگانه…

بیشتر بخوانید