مدیتیشن اصلاح خط زمانی در ۱۱ نوامبر با حدود ۸۰/۰۰۰ نفر شرکت کننده کاملاً موفق بود و ما توانسته ایم خط زمانی صعود را تا حد معینی تثبیت کنیم. دقیقاً در لحظه مدیتیشن ما در ۱۱ نوامبر ساعت ۱۱:۱۱ صبح در پاریس، فیلم زیر منتشر شد که بیش از ۲ میلیون مخاطب داشت: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=hu&u=https://hirado.hu/kultura-eletmod/bulvar/cikk/2020/11/15/hires-szineszno-szallt-be-a-jarvannyal-kapcsolatos-alhirgyartasba&prev=search&pto=aue https://www.france24.com/en/culture/20201118-hold-up-french-documentary-le…

بیشتر بخوانید