راهبه بزرگ: در ۱۴ آوریل ۲۰۱۹ اسرار کامل الهه نهایتا در یک گروه خاص به سطح این سیاره لنگر شد، بعد از قرنها سرکوب و بعد از اینکه آخرین اسرار آیسیس در معبد آیسیس Philae در سال ۴۵۷ پس از میلاد متوقف شد. Book در ۱۴ آوریل، دقیقا در اوج مهمترین فرآیندی که طبق آن…

بیشتر بخوانید