دوشنبه ۱۷ ژوئن، ۲۰۲۴  بروز رسانی وضعیت نیروهای نور در مراحل پایانی حذف شبکه آتلانتیسی تاریک هستند. این شبکه شامل سه حلقه متحدالمرکز است که حلقه خارجی آن متشکل از پایگاه‌هایی در کمربندی کویپر، حلقه  میانی از پایگاه‌هایی در کمربند سیارکی، و حلقه داخلی از شبکه‌ای از پایگاه‌های دریایی در سراسر سیاره تشکيل شده است….

بیشتر بخوانید