100 دلیل برتر برای توقف معاهده، توقف اصلاحیه ها و برای خروج از سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) تلاش سازمان جهانی بهداشت برای “تصرف قدرت” باید متوقف شود. لطفا به انتشار خبر کمک کنید. شما می توانید با به اشتراک گذاری این پیوند، افراد را به این مقاله هدایت کنید: http://StopTheWHO.com سازمان بهداشت جهانی…

بیشتر بخوانید