می‌توانید در مقاله‌های قبلی من کمی درباره پیش‌زمینه عوامل درگیری فعلی بین روسیه و اوکراین بخوانید: https://2012portal.blogspot.com/2014/03/quarantine-earth-endgame.html?m=1 http://2012portal.blogspot.com/2015/10/proxy-galactic-war-in-syria.html ملاقات‌های فوری بین پلیدین‌ها و مقامات ارشد نظامی روسیه در چند روز قبل از بروز جنگ برگزار شد و پلیدین‌ها توصیه کردند که روسیه عملیات نظامی مقیاس کامل در اوکراین انجام ندهد. از دیدگاه آنها اهداف اصلی…

بیشتر بخوانید