در ابتدای این بروزرسانی مطالبی در مورد جفت روحی ارائه می شود: در بین استارسیدها خیلی از روابط بخوبی شکل نمی گیرد به این دلیل که از زمان سقوط آتلانتیس یک مکانیزم انرژتیک جادوی سیاه عظیم برعلیه این مسئله بکار گرفته شد. آرکان ها با فرستادن شیاطین به سمت جفت ها به هدف تحریک و…

بیشتر بخوانید