201 – اما پس این طور که بنظر میرسد شما هم عملکرد گروه Q رو قبول دارید … از نظرتان اینجوری میشه برداشت کرد که راجب ترامپ نه ولی راجب کیو و عملکردش مطمعن هستید و همچنین ارتباط کیو با نیروهای نور گروه کیو قصد مثبتی داشت اما کلیرنس یا دسترسی اطلاعاتی کاملی نداشت و…

بیشتر بخوانید