در طول مدیتیشن جمعی جهانی در ابتدای سال جاری، سیاره زمین به نحو گسترده توسط سیل امواج نور الهی پاکسازی شد، و این امر به نیروهای نور اجازه داد دست به عملیات های حیاتی مختلفی بزنند، و ما را به آزادسازی نزدیکتر کنند. بسیاری از شرکت کنندگان در مدیتیشن، در طول مدیتیشن متوجه شدند که…

بیشتر بخوانید