مدیتیشن جمعی ما یک پیروزی بسیار بزرگ و موفقیت عظیم بود. در حدود ۸ میلیون نفر مطلع شدند، و بیشتر از ۱/۱ میلیون نفر در آن شرکت کردند. نمایش جمعی وحدت، شگفت انگیز بود: http://blossomgoodchild.com/5th-april/ جک دورسی، از موسسان و مدیران توییتر، دقیقا در لحظه شروع مدیتیشن ما، اظهار نظری می کند: https://twitter.com/jack/status/1246630377885536256 ما در…

بیشتر بخوانید