401 – طبق نظریه پروفسور لوک بوچر .فیزیک دان دانشگاه کمبریج.در برخی کرم چاله می توانند برای مدت زمانی کافی باز بمانند تا حتی انسان نیز از آن گذر کند . در خلا مملو از امواج الکترومغناطیس در تونل بوجود آمده در بین دو صفحه موازی در فضا .این تراسفر امکان پذیر است کرم چاله…

بیشتر بخوانید