مدیتیشن عصر آکواریوس ما یک موفقیت بسیار بزرگ بود، چراکه با حدود ۲۵۰ هزار شرکت کننده، به بیش از جرم بحرانی رسیدیم. این موفقیت باعث تثبیت بیشتر خط زمانی مثبت عصر آکواریوس شده است، و نتایج بلند مدت بسیار مطلوبی خواهد داشت. در نتیجه این فعالسازی در ۳۰ ژوئن، تمام ناهنجاری های مهم پلاسما و…

بیشتر بخوانید