ما در حال تماشای ایفای نقش دائم «وحشت» در نمایش بزرگ جهانی هستیم.

 

خشونتی که می‌بینیم را ترس ایجاد می‌کند. انگیزه ظلم از طرف افراد و نهادها همیشه ترس است. ترس به معنای واقعی کلمه، هر عملی را توجیه می‌کند.

 

با توجه به رویدادهای اخیر جهان که حتما در جریان آنها قرار دارید، ترس به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف و دستورکارهایی استفاده می‌شود که به بسیاری آسیب می‌زند (و بسیاری تا همین حالا آسیب دیده اند.) خود این موضوع به نوبه خودش در دیگران تولید ترس و خشم می‌کند و مانند ریختن بنزین روی آتش است. در مقیاس کوچکتر، افراد موضوعات کوچکتری برای ترسیدن پیدا می‌کنند و دیگران را سرکوب می‌کنند. می‌تواند بین والدین و فرزند باشد، یا بین یک کشور و شهروندانش.

 

ترس یک انگیزه فوق العاده قدرتمند برای انجام احمقانه ترین اعمال است. در تاریخ به عقب نگاه کنید به همه لحظاتی که در آنها مردم رفتاری واپسگرایانه با یکدیگر داشتند و دلیلش یک باور شکل گرفته بر بنیان ترس بود. جیدو کریشنامورتی گفت که، «اصرار دائمی بر یک باور نشانگر ترس است.» وقتی شخصی دائما احساس می‌کند نیاز دارد از باورهایش دفاع کند، و نیز از اعمالی که به دلیل آن باورها انجام می‌دهد، یعنی آن شخص در یک ذهنیت ترس-محور قرار دارد.

 

ما گزینه دیگری هم داریم

نلسون ماندلا زمانی گفت، «باشد که انتخابهایتان بازتابی از امیدهایتان باشد، و نه ترس هایتان.» اگر درون خودتان ترس حس می‌کنید، می‌توانید آن را از میان ببرید. مهم است بدانیم که ترس چه زمانی بر وجود ما چنبره می‌زند، و باعث می‌شود اعمالی که ناقض سلامت و رفاه و حقوق دیگران است را توجیه کنیم. ترس را از طریق کیمیاگری عاطفی تغییر دهید و تبدیل کنید.

 

ما به طور جمعی در روند یک انتخاب هستیم، که در جهانی ترس-محور زندگی کنیم یا در جهانی بر پایه عشق. در نهایت، یادتان باشد که ترس تضعیف کننده و قطع کننده اتصال است در حالیکه عشق قدرت می‌بخشد و بازتابی از وحدت و اتصال است.

 

اکنون از هر زمان دیگری بیشتر اهمیت دارد که عشق را بر ترس برگزینیم. آیا آنقدر قوی هستید که در مواجهه با مشکلات حامل انرژی عشق باشید و نه ترس؟

 

نشانه حقیقی یک فرد آگاه و تکامل یافته، این است که قادر باشد در شرایطی که ترس اطرافش را فرا گرفته، در عشق بماند.

 

عشق تنها زمانی ممکن است، که ترسی نداشته باشید. این دو نمی‌توانند در وجود شما همزیستی و هماهنگی داشته باشند.

 

تا زمانی که از چیزی یا کسی بترسید، ظرفیت عشق را ندارید. و قادر خواهید بود بدترین افکار، کلمات و اعمال نسبت به دیگران را توجیه کنید.

 

همیشه راهی بهتر از ذهنیت ترس-محور برای رسیدگی به یک مشکل وجود دارد. ترس باعث بی قراری ذهن می‌شود، و ذهن می‌پندارد که با رسیدگی به آنچه یک مشکل می‌داند، به صلح و آرامش خواهد رسید. با این حال، آرامشی وجود نخواهد داشت، چراکه ترس هنوز در وجود شما باقی مانده است. ترس موضوع جدیدی پیدا خواهد کرد تا نیروی مخرب و تجزیه کننده اش را بر آن متمرکز کند. هیچ پایانی در کار نخواهد بود.

 

یک از شناخته شده ترین فیلسوفان رنسانس فرانسه، میشل دو مونتین، زمانی گفت، «انسانی که از رنج کشیدن می‌ترسد، در همان حال از آن چه می‌ترسد در رنج است.»…

 

امروز از ترس استفاده می‌شود تا مسائل و اقدامات ویرانگر زیادی توجیه شود. نیازی نیست اینگونه باشد. نیاز است شجاعت و قدرت داشته باشیم، و از ویروس ذهنی ترس عبور کنیم. این کار شدنی است. آثار مثبت انجام کیمیاگری عاطفی در سطح فردی و جمعی و در آنچه خانه و محیط زیست ما است، احساس خواهد شد.

 

نوشته پاول لندا:https://collective-spark.xyz/how-fear-will-justify-anything/