شبکه‌های آتلانتیسی تاریک به طور کامل پاکسازی شده‌اند. این موضوع پیامدهای بسیار مهم و عمیقی دارد.

 

در نتیجه این پاکسازی، فرایند جداسازی لرکر از جمعیت سطح سرانجام آغاز شده است.

 

حدود یک ماه نخست از ابتدای این فرایند در واقع فاز آزمایشی را تشکیل خواهد داد، که در این فاز نیروهای نور واکنش جمعیت سطح به فرایند جداسازی (گسستن از لرکر) را خواهند سنجید، و بر این اساس فرایند را تنظیم خواهند کرد. پس از آنکه فاز آزمایشی به پایان رسید، فرایند گسست و جداسازی صحیح شروع خواهد شد.

 

این فرایند شبیه فرایند خارج ساختن اهریمنان از یک کالبد، exorcism، است اما در مقیاس سیاره و برای سیاره انجام می‌شود.

 

تاریکی، که تا حالا در سطح کوانتوم و زیرکوانتوم با شخصیت‌های انسان‌ها پیوستگی داشته، سرانجام شروع می‌کند به خارج شدن و ترک کردن سیاره. یک انسان متوسط بیش از نود درصد به آلودگی لرکر دچار است، و یک لایتورکر متوسط هم هنوز حدود ۸۰ درصد آلوده است. با پیش رفتن این فرایند، درصد آلودگی شروع خواهد کرد به کاهش یافتن، و انسان‌ها شروع خواهند کرد به همسویی بیشتر با نور، و احساس بهتری خواهند داشت.

 

بین آگوست و اکتبر، ما اوج این فرایند را تجربه خواهیم کرد.‌ این دوره زمانی برای کار درونی عمیق و تقویت اتصال درونی با نور خواهد بود.

 

همچنین، ناهنجاری کافی حذف شده است تا فرایند نهایی همسویی این منظومه خورشیدی با دریای کهکشانی عشق کلید بخورد. پلاسمای خورشیدی هنوز تا حد چشمگیری تحت کنترل لرکر است، اما در مرز هلیوپز فرایند همسویی از قبل آغاز شده است. نژادهای ستاره‌ای متعددی با ناوگان‌هایشان که درست پس از هلیوپز مستقر هستند، در حال ارسال اشعه‌های نور به داخل منظومه خورشیدی و جداسازی آن از لرکر هستند. شما می‌توانید از طریق مدیتیشن کردن با سینتامانی و اتصال دادن  ستاره منشأ آن به این منظومه خورشیدی به وسیله تارهای نوری، به این فرایند کمک کنید.

 

نژاد مرکزی کهکشان (نژاد سازندگان) به شکل وسیعی وارد منظومه خورشیدی ما شده‌اند و در حال فعالسازی پرتال‌های استارگیت باستانی متعددی در قمرها و سیارک‌های مختلف و نیز روی مریخ هستند.

 

این کار به فعالسازی حافظه‌های آتلانتیس مثبت کمک خواهد کرد، تا آماده‌سازی آگاهی انسان‌ها برای تولد آتلانتیس نوین آغاز شود:

 

https://sacred-texts.com/atl/soa/index.htm

 

https://www.unariunwisdom.com/atlantis-the-sons-of-the-law-of-one-the-sons-of-belial/

 

https://www.lulu.com/shop/frank-alper/exploring-atlantis/ebook/product-1yz4mmvm.html?page=1&pageSize=4

 

 

La Berceuse Talks

 

شبکه اگارتا به فعالسازی پرتال‌های انرژتیک ورود به نور به سطح سیاره ادامه می‌دهند، و به این شکل به فرایند آزادسازی کمک می‌کنند.

 

می‌توانید از طریق مدیتیشن زمرد به اگارتا اتصال یابید:

YOUTUBE

روی سطح سیاره، شبکه‌ای از معابد الهه به آرامی شکل می‌گیرد. این شبکه به نحو انرژتیک از تعادل فرایند تحول سیاره پشتیبانی خواهد کرد:

 

https://goddess-temple.earth/en/temple-list

 

همچنین روی سطح سیاره، گروه‌های مثبت دراگون مختلف در حال فعالسازی شدن هستند. جهت شرکت در این فرایند، صمیمانه از شما دعوت می‌کنیم به کارگاه

 

Rise of the Dragons

 

در تایوان بپیوندید:

 

https://taiwanworkshop.com

 

یا در مالزی:

 

https://malaysiaworkshop.com

 

نور پیروز است.

 

منبع

https://2012portal.blogspot.com/2024/07/disentanglement.html