کبرا، سه شنبه، ۱۹ فوریه ۲۰۱۹
نژاد مرکزی کیهان
مدیتیشن بازگشت نور یک سیگنال آگاهی منسجم در گستره جهان ایجاد کرد که توجه نژاد مرکزی کیهان را جلب کرده است.
نژاد مرکزی کیهان پیشرفته ترین نژادی است که حول خورشید مرکز کیهان تکامل پیدا کرده است.  حالا توجهش را معطوف به سیاره زمین و آزادسازی زمین کرده است، چراکه اکنون روی سطح زمین به قدر کافی آگاهی وجود دارد که همکاری با چنین نژادهای پیشرفته ای میسر شود.
 در نتیجه این تعامل، ابعاد مشخصی از برنامه آزادسازی در آینده نزدیک برای جمعیت سطح زمین منتشر می شود.
منظومه خورشیدی حالا مملو از موجوداتی از نژاد مرکزی کیهان است و آنها مشغول همکاری با نیروهای نور فرماندهی ژوپیتر، فرماندهی آشتار، فرماندهی آتلانتیس، ناوگان پلایدیان، سیریوس، آندرومدا، نیروهای مقاومت، گروههای مثبت آگارتا، و نیروهای ویژه مشخصی موسوم به «سورفاکوم» هستند. 

موجودات نژاد مرکزی کیهان همچنین در حال برقراری تماس با پیشرفته ترین اعضای جمعیت سطح زمین در مدیتیشن ها، رؤیاها، و تصاویر شهودی شان هستند. 
بنا به درخواست نیروهای نور، بدین وسیله، مدیتیشنی را منتشر می کنم که می توانید با استفاده از آن با نژاد مرکزی کیهان اتصال و همکاری پیدا کنید. 
۱ از روش خودتان برای قرار گرفتن در وضعیت آرام آگاهی استفاده کنید. 
۲ قصد خود را برای استفاده از این مدیتیشن جهت آزادسازی زمین ابراز کنید.
۳ تصور کنید که موجودات نژاد مرکزی کیهان از سمت خورشید مرکز کیهان ظاهر می شوند، و سپس از طریق خورشیدهای مرکزی همه کهکشانهای جهان پراکنده می شوند. سپس تصور کنید این موجودات از طریق خورشید مرکز کهکشان ما وارد می شوند، و وارد دروازه ستاره آلسیون در خوشه پروین می شوند، و سپس وارد دروازه ستاره سیریوس شده، و سپس وارد منظومه خورشیدی ما می شوند و با آرایشی به شکل «ماندالای گل زندگی» داخل منظومه خورشیدی قرار می گیرند. و سپس با نیروهای نور بالای سطح، زیر سطح، و روی سطح زمین اتصال برقرار می کنند. 
۴ موجودات نژاد مرکزی کیهان را تصور کنید که همه بقایای تاریکی این جهان را تبدیل به نور می کنند، تا آنجا که فقط نور باقی بماند. تصور کنید چرخه عظیم کیهانی آغاز می شود، و نور خالص، عشق، و خوشبختی برای همه موجودات سراسر جهان به ارمغان می آورد. 
ورتکس الهه ی لنجیل در مجارستان به عنوان نقطه ورود انرژی نژاد مرکزی کیهان انتخاب شده است. دلیل این انتخاب تهاجم آرکان در ۱۹۹۶، الگوهای رفتار اجتماعی پیشرفته ترین کارگزاران نور، موقعیت مرزهای خارجی کلونی های اخیر اتلانتیسی و مدیترانه ای، و ارتباط آگاهانه شامانهای فرهنگ لنجیل با خورشید مرکز کهکشان است.
یک بازسازی ساختاری در نیروهای نور سطح سیاره زمین جهت کسب آمادگی برای همکاری با نژاد مرکزی کیهان و نیروهای ویژه سورفاکوم، در جریان است. عدالت در راه است. بنابراین، برای فازهای نخست عملیات های معینی،  نیاز دارم تیم حقوقی خودم را گسترش دهم، و نیاز به یک وکیل دارم که حداقل تا حد خوبی مأموریت مرا درک و حمایت کند. و درک خوبی از قوانین بین المللی، مسائل مربوط به حقوق چاپ، و اعمال مرتبط با افترا و بدنام کردن، آزار، تهدید، و آزار در فضای سایبر داشته باشد. اگر شما وکیلی با چنین ویژگی هایی هستید، از طریق این لینک تماس برقرار کنید: [email protected]
All that is Done will be Undone

نور پیروز است.