سیاره زمین یک آناتومی کالبد کریستال دارد که نگهدارنده سازه های انرژتیک متعددی است: چاکراها، خطوط اکسیاتونال، خطوط لی، و ورتکس های انرژی پرشمار تشکیل دهنده لایه های کالبد اورای سیاره.

 

این واقعیت که سیاره زمین در اصل از معماری “خورشید الماس” آفریده شد، آفریننده حقیقی این سیاره و والد اصلی گونه انسان را فاش می کند. و این حقیقت پایدار است، فارغ از اینکه کدام نژاد فرازمینی پرچمش را بر سطح زمین کاشته، و زمین را قلمرو خودش خوانده باشد.

 

بذرهای ستاره ای کارگزار شبکه ممکن است بسیاری از این سازه های هولوگرافیک شبکه سیاره را حس کنند و با آنها کار کنند، که این امر شالوده درک معماری انرژتیک کالبد آگاهی سیاره و چگونگی آفرینش میادین زمان و واقعیتهای متعدد توسط این ساختار را ایجاد می کند. لایه های دیمنشنال متعدد در کالبد اورای زمین در واقع ظرفی برای تمام آگاهی جمعی سیاره است. این ساختارها نگهدارنده محتوای تمام آگاهی متجلی شده درون قلمروها و گونه های متعدد مختلف موجود بر روی زمین هستند. آنها نگهدارنده نقطه منشأ برای تمام انرژی آگاهی جمعی هستند که بذرش نخست در سیاره کاشته و از «نقطه جام» (نقطه گرال) وارد قلمرو مادی شد. نقطه جام درون استارگیت های بعد دومی سیاره قرار دارد، و دسترسی اصلی آن داخل کوه معبد است.

 

سیستم چاکراها/استارگیت های زمین ایفاگر نقش تعدیل کننده انرژی های بالاتر ارسالی از طرف میدان منبع به خورشید است که در مرحله بعد وارد چاکراها/استارگیت های زمین می شود. استارگیت ها طیفی از فرکانس ها را ارسال می کنند، که از ابعاد بالاتر به ابعاد پایین تر حرکت می کنند، تا به میدان های مادی برسند و داخل شبکه گرید سیاره چرخش داشته باشند. استارگیت ها اسپیرال ها/مارپیچ هایی از این انرژی ها تولید می کنند، که روی یک مقیاس فرکانس طراحی می شوند تا انرژی منبع آفریننده را وارد گردش و جریان متقابل بده بستان با ابعاد گوناگون خلقت سازند. مقیاس فرکانس اسپیرال های انرژی خوراک قلمروهای تجلی یافته فضا و زمان است، که باز می گردد به نقطه مرکزی لوپ بازخورد، و به این ترتیب مجددا با میدان منبع آفرینش وحدت می یابد.

 

آن استارگیت سیاره که انرژی ارسالی از میدان منبع را دریافت می کند و میان باقی سیستم شبکه سیاره توزیع می کند، Grail Point یا Grual Point خوانده می شود.

 

همانطور که شاید بسیاری از ما حس کنیم، ارسال امواج میان-کهکشانی پلاسما از میدان منبع به درون نقطه جام و استارگیت های سیاره اکنون شتابی چشمگیر دارد.

 

این موضوع باعث شدت یافتن تجربیات حسی بالاتر مولتی-دیمنشن می‌شود، که علتش برداشته شدن پرده میان ابعاد است. در نتیجه افراد بیشتری انواعی از موجودات تاریک و موجودات نوری را حس می کنند، و انسانهایی را حس می‌کنند که بدن فیزیکی را ترک کرده اند، اما هنوز در ابعاد دیگر زمین وجود دارند. هر چه پیش برویم، افراد بیشتری تجربیاتی در ارتباط با اقوام درگذشته، افراد حاضر در ابعاد دیگر، و دیدن انواع موجودات روحی، ارب ها، المنتال ها و غیره خواهند داشت. شدت و عمق تحولات جاری باعث افزایش طیفی از تجربیات مولتی-دیمنشن می‌شود، و ما پیشگامان تجربه  تغییرات هستیم برای کمک به توده ها تا درک کنند که این تحولات، نتیجه طبیعی صعود سیاره ای است. ما بایستی تجربیات مولتی-دیمنشن را به عنوان ادراکی سالم و صحیح از واقعیت در یک جامعه انسانی،  نرمالیزه کنیم.

 

باندهای فرکانسی پایین ترین دنسیته دیمنشنال سیاره و ورتکس های انرژی شان به تدریج در حال جمع شدن و منحل شدن به درون نقطه جام هستند. همراه با تغییر مکان و سطح فرکانسی محتوای انرژتیکی که قبلا در سه بعد پایین تر قرار داشت، این محتوا مجددا پیکربندی می شود و از طریق نقطه گرال پردازش می گردد.

 

نقطه گرال/جام در بدن هر یک از ما طنینی مشابه با ارگان های جنسی و نواحی سکرال دارد، و حاوی محتوای پردازش نشده کالبد رنج ما است. بنابراین بایستی به این کالبد رنج رسیدگی کنیم تا بتوانیم عشق بی قید و شرط، شفا و بخشش برای رنجی که در این کالبد ضبط شده را بیابیم. مانند آن است که بگوییم این چرخه شبیه یک خانه تکانی است، چراکه خاکروبه و سازه های انرژتیک پایین تر موجود در کالبد رنج و ذهن ناخودآگاه در حال منحل و هارمونیزه شدن هستند و آنچه باقی می ماند، همراه با ما وارد جهان هارمونیک بعدی می شود.

در طول فعالسازی های اخیر، معماری پایه ۱۰ با یک کراس اسپیرال عظیم نیروهای کریستیک مواجه شد که بخش هایی از زیرساخت های سیگنال های هوش مصنوعی مورد استفاده جهت کنترل شبکه عقاب طلایی را منحل و نابود کردند. از این سیگنال ها برای بازپخش الگوهای معکوس ۱۰ که به مکانیک پایه ۱۰ در این واقعیت قدرت می‌بخشند، و نیز برپا کردن درخت زندگی مصنوعی پایه ۱۰ استفاده می‌شود. در نتیجه این موضوع، موج گسترده ای از کالبدهای موناد و اتصالات مونادیک از خطوط زمانی مصنوعی نیروبخش به معکوس سازی های ۱۰:۱۰ کنترل کننده دروازه های تجسم خانواده مایکل و آگاهی جمعی آویان رویال، استخراج و حرکت داده شده اند. این اصلاح میدان همچنین شامل آزادسازی هایی از خطوط مادر بوده که بسیاری از خانواده های روحی ما را به “جهان های خدا” برگردانده است، مانند جنبه های الوهیم سقوط کرده.

 

متن بالا نوشته لیزا رنی از مقاله:

 

https://energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3642-grail-point