روحیه نظم و انضباط یکی از هفت روحیه اصلی مسیح است. روحیه نظم و انضباط یعنی گذر از شرایط آشفتگی و گیجی و رسیدن به وضوح و روشنی در افکار، که باعث ارزیابی های صحیح در شرایط و موقعیت های مختلف زندگی و تمرکز بر زمان و انرژی شخصی می شود. توانایی ادراک و شعور فردی در نتیجه روحیه نظم و انضباط بوجود می آید. عدم تعادل در رفتار و مشکلات و بیماری‌های ذهنی ناشی از ایگوی منفی، در محیط بعدسومی به وفور دیده می شوند. بدون هدایتگر و نور درونی، افراد آشفتگی زیادی را در بین انرژیهای بی نظم حس خواهند کرد. برای ایجاد وضوح از طریق نور درونی، نیاز هست که از الگوهای منفی و الحاقات آنها مطلع باشیم و سپس بر روی انضباط بر ایگو/شخصیت تمرکز کنیم تا از کنترل رفتارها به سمت اعمال مخرب جلوگیری کنیم.

روحیه نظم و انضباط، پادزهر اسراف و از دست دادن انرژی حیاتی است.

 

قوی کردن ذهن:

سیستم ایمنی فقط مربوط به بدن فیزیکی نیست، و ایجاد یک سیستم ایمنی روحی و احساسی و روانی از طریق تمرکز بر ذهن که ایگوی منفی را از بین میبرد، بسیار اهمیت دارد. ممکن است با این ایده موافق نباشید اما زندگی در این واقعیت فیزیکی در واقع یک جنگ روحی- احساسی است و به همین دلیل است که باید قوی باشیم و نظم و انضباط ذهنی داشته باشیم. این نظم و انضباط در سطوح مختلفی باید رعایت شود تا بتوانیم در زندگی یک جنگجوی روحی قوی باشیم. در وهله اول ما باید به ذهن نظم بدهیم تا همیشه هوشیار باشیم و در این واقعیت فیزیکی که اکثرافراد نسبت به محیط اطراف و طبیعت روحانی خود در خواب هستند، ما بیدار باشیم. در مرحله دوم باید منفی گرایی و افکار منفی را از افکار و میدان انرژی خود دور کنیم که نیاز به هوشیاری و انضباط دارد.  و قادر باشیم تا در جریان باشیم و با خودمان درتعادل و هارمونی باشیم تا به بصیرت و صلح درونی برسیم.

با ورود انرژیهای فراوان جدید و ایجاد تغییرات ابعادی، یک نزاع و جنگ برای جلوگیری از حفظ سلامت افراد و جلوگیری از شفای عدم تعادل فیزیکی و جلوگیری از ترمیم اثرات ناشی از آسیبهای روحی حل نشده و تنش ها از طرف نیروهای منفی وجود خواهد داشت. بعضی از مسائلی که باید ترمیم و حل شوند ممکن است به دلیل زندگی های موازی یا تجربیات چندبعدی باشند. یکی از مهمترین مسائلی که باید با آن مبارزه کنیم، انرژیهای منفی از سمت افراد و محیط هستند.

تسلط و کنترل:

همینطور که در مسیر تکامل و رشد روحی پیش میرویم و یاد می گیریم تا بر مسائل کنترل بیشتری داشته باشیم، ایجاد تسلط و کنترل احساسات و ذهن با آگاهی هوشیارانه آسانتر خواهد شد. این اطلاعات برای درک و شناخت انرژیهای منفی ای است که از سوی افراد، سطح اختری، سطح ذهنی، و سایر ابعاد مرتبط با ما می آیند و از لحاظ انرژتیکی با ما در ارتباط هستند.پس در این نبرد روانی موفق نخواهیم بود مگر اینکه انرژیهای سمت مقابل را بشناسیم.

در ابتدا برای درک چگونگی کسب محافظت روانی باید به مفهومی به نام « تعامل با فاصله و خنثی» توجه کنیم.

به این معنی که ما اصلا مجبور نیستیم کاری را که برخلاف خواسته مان است انجام بدهیم و یا به چیزی که برخلاف شخصیتمان است تمکین کنیم.

ذهن آگاه یا ایگو نسبت به شکستن باورهایش خیلی حساس و آسیب پذیر است و به همین دلیل تحت این شرایط ممکن است شورش کند و با ایجاد آشوب و جنجال، ترسها را تغذیه کند. برای همین، فهم ادراکات ورای بعدسوم و رسیدن به درک غیرخطی که اساسا همه باورهای ما را به چالش می کشد بسیار مهم است. ذهن خطی و چیزی که به عنوان پروسه « منطقی » افکار به ما آموزش داده شده…. در واقع نقطه مقابل واقعیتهای چندبعدی ای است که در درون همه ما وجود دارد. ما در حال حاضر نسبت به این جنبه های چندبعدی و پتانسیل های دیگرمان به عنوان یک «شهروند کیهانی» بیدار می شویم.

پس از این فرصت باید استفاده کنیم و شخصیتمان را بازتعریف کرده و بینشمان را نسبت به دنیا بروزرسانی کنیم و تنها چیزهایی را قبول کنیم که روحمان آنها را صحیح می داند. اهمیت تجربه انرژیهای جدید به مرور با وارد شدن به دوره پیش رو، خیلی بیشتر میشود. هدف، مصونیت در برابر تاثیرات و حملات روانی و برخورداری از یک زندگی سالم و آرام و لذت بخش و در تعادل و هارمونی با خودبرتر و نور درون است.در حقیقت، جوهر اصلی ما، روح است و وقتی به این پتانسیل آگاه می شویم، دیگر نسبت به چیزی آسیب پذیر نیستیم و در این شرایط ما ارباب و اختیاردار و سازنده واقعیت خودمان خواهیم بود.

تله های آگاهی:

در واقعیتی که در آن بسر می بریم، به شکل مداوم فریبهایی از سمت کابال و NAA دستورکار بیگانگان منفی بر علیه انسان ها اعمال میشود، و تله های آگاهی نامیده می شوند و هدفشان به زنجیر کشیدن آگاهی انسانهاست، پس لازم است که با ماهیت و انواع این تله های آگاهی آشنا باشیم و بدانیم که چه نیروهایی قصد خفه کردن و سرکوب کردن نیروی اراده و اختیار ما را دارند و این مسئولیت مهمیست که باید در قبال خود بپذیریم. مسئله بسیار مهم درک این واقعیت است که دزدیدن و کنترل اراده شخصی و نابودی آن، در واقع نابودی آگاهی ما خواهد بود.این مسئله در واقع مهمترین تله آگاهیست که توسط کنترل کنندگان بر علیه انسانها اعمال می شود.

یکی از نیروهای عظیمی که در جهت کنترل اراده و اختیار شخصی انسانها بکار گرفته میشود، « آگاهی جمعی » توده انسانهاست که همان حافظه هایی هستند که انسانها را به یکدیگر متصل می کنند.

در حقیقت وقتی که ما آگاهی جمعی را به عنوان یک توافق جمعی می پذیریم و اجازه می دهیم تا کنترل کاملی را بر روی آگاهی ما داشته باشد، در واقع اجازه داده ایم که بر آگاهی فردی ما تسلط داشته باشد.قدرت کنترل آگاهی جمعی تمایل دارد تا کنترل آگاهی ما را بدست بگیرد و یک آشفتگی و دیوانگی جمعی بوجود بیاورد. احساسات کذب و نادرستی در این آگاهی جمعی ایجاد میشود و ما بدون اینکه درست یا غلط بودن آنها را بسنجیم، درگیر آنها می شویم. وقتی تحت کنترل این آگاهی جمعی قرار بگیریم، هدایتگر درونی را گم می کنیم و دیگر قادر نیستیم تا در مورد انرژی آگاهی شخصی تصمیم بگیریم که به چه سمتی برود و در چه مسیری مورد استفاده قرار گیرد. در اینجاست که انرژی ما مدام هدر میرود و این در واقع اصلیترین روشیست که انرژی آگاهی فرد بدون دخالت و رضایت از او دزدیده میشود. در این شرایط آگاهی شخصیش مدام خشکانده میشود یا تحت تاثیر ماتریکس آگاهی جمعی و برنامه‌های کنترل ذهن دزدیده میشود.وقتی فرد در این ماتریکس جمعی گیر می افتد و برنامه را تغذیه می کند، تحت اتفاقات بیرونی که در واقع فریب و توهمات هستند، هیپنوتیزم میشود.

برای اعمال کنترل ذهن بر آگاهی جمعی بشر و کنترل ادراکاتش، برنامه هایی برای ایجاد برده و ساخت پهبادهای غیر ارگانیک انجام میشود. بشریت به نحوی تربیت شده تا ارزش ها و ایده هایی را شکل بدهد که این ایده ها را کنترل کنندگان از کانالهای کنترل ذهن بر ذهن انسانها القا می کنند.دیکتاتورها و مستبدان در طول دوره های مختلف جریان اطلاعات را مخفی کردند و حتی حقایق تاریخی را محو کردند تا بتوانند بر روی بقیه قدرت و کنترل داشته باشند. بنابراین هدف از کنترل کنندگان آرکانی، حذف و مخفی کردن اطلاعات است تا حق آزادی و انتخاب آگاهانه را از افراد بگیرند و اجازه ندهند تا افراد از انرژی شخصیشان در مسیر درست استفاده کنند.