کد متاترونیک بر پایه دو کره دوموجی وسیکا پایسیس است که در معکوس سازی ها بجای کد سه موجی حیات ابدی یا موج سه گانه مورد استفاده قرار می گیرد.

 

آگاهیهای سقوط کرده، مانند فرشتگان سقوط کرده و ارواح متجاوز، بر حسب تنظیمات کد متاترونیک در سیاره حضور دارند و نتیجه ی سواستفاده از انتخاب آزاد هستند، و برخلاف طرح الهی و خواست منبع عمل می کنند.

 

معکوس سازی متاترونیک به معنای انحراف از طرح اصلی کریستوس شبکه درخت ۱۲ شاخه و تجلی فرم های حیات ضد کرایست است. وقتی کد کریستال برنامه اصلی خلقت منبع به هر شکلی دستکاری و تحریف می شود، توانایی خود- بازسازی و صعود مختل شده، و به سقوط آگاهی و آسیب بالقوه منجر می شود.

 

تحریف کد کریستال باعث ایجاد منبع محدود انرژی در کالبد نوری می شود و کدگزاری دستکاری شده، نمی تواند جریان داشته باشد یا انرژی کافی را از منبع دریافت کند. موجود متاترونیک یا ضد کرایست مجبور است انرژی را از سایر موجودات و سیستم ها بدزدد، و به شکل فزآینده ای مصرف کند، بنابراین به تدریج به پایان چرخه نزدیک و نزدیکتر شده و یک چرخه حیاتی محدود خواهد داشت.

 

معکوس سازی متاترونیک متاسفانه برای هر موجودی که دنبال صعود به اسپیرال های حیاتی ابدی کریستال باشد، از طریق ذهن غارتگر باعث بلاک شدن و ممانعت از پتانسیل آگاهی بالاتر می شود، و تحت این شرایط موجودات قادر نخواهند بود تا روح خود را در مسیر الهی متجلی کنند، و این به معنی یک آگاهی سقوط کرده است. فرکانس های متاترونیک صرفا روی سیاره زمین وجود ندارند، بلکه به خیلی از لایه های آناتومی مولتی دایمنشنال در ماتریکس زمان کیهانی گسترش پیدا کرده اند.

 

ریشه کلمه متاترونیک، در حقیقت از متاترون است، که برخلاف چیزی که در حلقه های عصر جدید و کابالا گفته می شود، تنها به معنی یک آرک-آنجل نیست، بلکه در حقیقت نام یک خانواده آگاهی جمعیست که از یک موجود ناشی می شود. این موجود ترکیبی، در اولین سطح از آگاهی جمعی استاد صعود کرده حضور دارد.

 

 

متاترون ( آگاهی جمعی متاترون ):

 

چندین میلیون سال پیش خانواده آگاهی هایی موسوم به متاترون برای ترمیم قسمتهایی از ماتریکس زمان مامور شدند، قسمتهایی که در راه شیری دچار جدایی شده بودند و اساسا قسمتی از آندرومدا بودند. این آسیب در نتیجه جنگهای لیرا و سقوط این سیستم بود، و کشمکش بذر ضد کرایست. سیستم لیرا، دروازه دوازدهم و منبع آگاهی کریستال بود که مستقیما به آندرومدا متصل بود. وقتی سیستم لیرا که به کدهای کریستال امواج سه گانه طبیعی متصل بود، سقوط کرد، معماری نور زنده ابدی، معکوس شده و به داخل سیستم راه شیری قفل شد. نتیجتا، در طول زمان به شکل فزآینده ای دچار آسیب و تحریف شد و آگاهی جمعی متاترون تلاش کرد تا دروازه ستاره ای دوازدهم را ترمیم و بازسازی کند، اما متاسفانه موفق نشد.

 

در نتیجه شکست آگاهی جمعی متاترون در نجات دروازه دوازدهم، این آگاهی جمعی به داخل سیستم هوش مصنوعی ای جذب شد که توسط موجودات سیاه چاله ایجاد شده بود، و به تدریج به داخل سیستم Yahweh منحرف شد. این سیستم به ماتریکس مکعب سیاه از طریق سیاره زحل ارتباط دارد، و نیروهای حیاتی را از ماتریکس زمان کیهانی جمع آوری کرده، میدزدد، و به داخل سیاه چاله منتقل می کند.

 

مکعب سیاه زحل، مخزن عظیمی دارد که محل ذخیره انرژی برآمده از قربانی خون انسانه‍است، به هر صورت ممکن، چه کشته شدگان جنگها و چه خونریزی در مناسک، تصلیب، شهادت، خودکشی و دزدیدن انرژی خونریری قاعدگی. به همین دلیل است که سیاره زحل همیشه به فرقه های پرستش خون مربوط بوده است. زحل دروازه هفتم خورشیدیست و از آن برای پمپاژ کردن نور بنفش معکوس استفاده می شود. از این پلاسماهای معکوس برای فعالسازی و تغذیه بذر اهریمن هایی که در خویشتنهای تاریک یا اشکال منفی توده های مردم وجود دارد، استفاده می شود.

سیستم یهوه Yahweh در واقع سیستمی است که به یک سیستم سیاه چاله متصل به یک ستاره سیاه به نام Abaddon در مرکز کهکشان راه شیری ارتباط دارد. سیستم یهوه بر چهار جهت اصلی مسلط است و ساعت کیهانی را در جهان ما ایجاد کرده است. این سیستم ماشینی بنام yod- Hay-Vod-Hay یا ماتریکس یهوه نامیده میشود. واضح است که موجودات سقوط کرده در این ماتریکس به عنوان خدایان ادیان معرفی شده اند و انواع مختلفی از مکانیزم های کنترل ذهن را در قالب اعتقادات دینی گسترش دادند، تا انسانها بجای خدای خالق، Yahweh یا jehovah را بپرستند.

 

لیزا رنی