ماه ما یکی از مهمترین قلعه های نیروهای نور در منظومه خورشیدی است. ماه یک ماهواره مصنوعی نیست، و مملو از رپتیلیان هم نیست. همه رپتیلیان ها و دیگر نژاد های منفی دیگر و نیز پایگاه های قمری آنها قبلا توسط نیروهای نور پاکسازی شده اند.

پایگاه قمری اصلی نیروهای نور کهکشانی، درون دهانه Tycho است. این دهانه یک دهانه آتشفشانی بسیار درخشان در قسمت جنوبی وجه مقابل زمین روی ماه است.

ماه یک پرتال است که انرژی های الهه را به سمت سطح زمین ارسال می کند. اگر مایلید به وجه زنانه متصل شوید، و نیز به الهه، به ماه متصل شوید.

http://2012portal.blogspot.com/2014/06/moon-of-light.html

 

برای اطلاعات بیشتر درباره ماه

 

و آشنایی با سیارک های حامل انرژی زنانه