یک ناحیه سقوط کرده از طیف ابعاد پایین که اساسا از ماتریکس زمان جهانی ما نشأت می گیرد. این ماتریکس به تدریج تبدیل به یک واقعیت سیاهچاله در حال زوال شده و شامل یک زمین موازی سقوط کرده است که در انجیل از آن به نام چاه بی انتها نام برده شده است، Hades, Hell.اگر فردی وارد این ماتریکس شود، مثلا از طریق کرم چاله شبکه فینیکس یا فالکون، این فرد لزوما با درد و رنج مواجه نمی شود؛ سطوح بالاتری از این واقعیت وجود دارد که اساسا نسبت به زمین حاضر قابل تمییز دادن نیست، و البته فرد سریعا متوجه می شود که کنترل و سرکوب در این واقعیت از طرف دولت های فرازمینی بسیار وسیع است؛ این واقعیت در حقیقت یک بعد فرکانسی اختریست که مرگ فیزیکی در آن وجود ندارد، بجز اینکه کسی به تدریج در یک سیستم سیاه چاله که به طرز نامحسوس در حال فروپاشیست، می میرد ( سیاه چاله ای که قابلیت پایداری برای چند صد میلیون سال بدون حمایت خارجی یا داخلی دارد).


در طول ۵۵۰۰ سال گذشته سیاره ما تحت یک سیستم دو موجی بسته، و با قطبیت معکوس عمل می کرده است. به این معنی که نه موج سه گانه کریستوس و نه کمان مادر کیهانی موجود نبودند و انسانها از درون میدان سیاره به آنها دسترسی نداشتند. یک سیستم بسته به معنی منبع انرژی محدود است. در همچین شرایطی، مصرف انرژیهای دیگران و روابط انگلی بسیار گسترده خواهد بود. این «خطوط تغذیه» به شکل  خوشه ای باعث بوجود آمدن آلودگی های متعدد انرژی و میازما در جهان و ماتریکس زمان سیاره ای می شوند. این آلودگی ها «ماتریکس فانتوم» یا فضای مرده نامیده می شوند. أین فضاهای مرده برای بقا باید از چیزی یا کسی تغذیه شوند. در غیر اینصورت آنها صرفا تجمعاتی از آلودگی های بی مصرف هستند، درست مانند زباله هایی که زمین و اقیانوس ها را آلوده می کنند. این واقعیت، یک فضای مرده ( فانتوم) است که نیروهای NAA انرژی سیاره ای را دزدیده و به داخل آن منتقل می کنند. آنها این کار را با نفوذ در میدان های قطبی دوموجی و چرخش ذرات الکترون از طریق اعمال جریان انرژی در کانال های نامتناسب انجام می دهند، که نتیجتا منابع آنها را تغذیه می کند.معمولا خطوط تغذیه، از طریق گروه های کنترل کننده اوریون/دراکو کنترل می شوند.


ما در بخش فانتوم جهان خود هستیم، یعنی جاییکه سطوحی از خانواده های RA به دام انداخته شده اند و سرنوشتشان با سرافیم و اشعه طلایی و مسائل زمین و سایر سیارات گره خورده است ( برای مثال نفوذ و دستکاری در شبکه عقاب طلایی در ایران و عراق ). شاخه های سرافیم مشکلات شدیدی با رپتویدها، مسائل بلیال، ملچیزدک و سایر هیبریدهای آویان دارند که مشکلاتی را در تکامل از طریق هیبریدسازی بیگانه و دزدی ژنتیکی ایجاد کرده اند. 
در طول دوره مصر، آسیبهای بسیاری توسط موجودات RA در سطوح پایین که بیشتر سقوط کرده بودند، ایجاد شد، برخی از این شاخه های به شدت منفی به نام موجودات Horus- RA شناخته می شوند، آنها سعی می کنند کنترل خورشید و منظومه شمسی را بدست بگیرند. خیلی از آنها انسان ها را می دزدند و آنها را استثمار می کنند. به نظر می رسد آنها ارتباطاتی با جناح های آنوناکی خزنده در خاورمیانه داشته باشند.

گروه های خزنده- حشره:
گروه های اصلی بیگانگان منفی؛ خزندگان آنوناکی، دراکوها، زتاها و نکرومیتون ها هستند که از فضاهای ماتریکس فانتوم در سیستم های موازی می آیند، و اتحادی با گروه های آنوناکی انجلیک سقوط کرده شکل داده اند موسوم به 《دستورکار بیگانگان منفی 》 تا بتوانند بر زمین سلطه داشته باشند. این گروه ها از تکنولوژی برای باز کردن کرم چاله های ترکیبی استفاده می کنند تا بتوانند قدرت مورد نیاز را برای انداختن کالبد زمین در یک سیستم سیاهچاله که به ماتریکس فانتوم ختم می شود را فرآهم کنند. ماتریکسی که در آن حضور دارند، و سپس می توانند بر روی سیاره و انسانها کنترل داشته باشند.
به این گروه ها، خورشیدهای سیاه و یا دستورکار خورشید سیاه هم گفته می شود.


گروه های خزنده- حشره:
_ بید اژدها از سیستم سیاهچاله اوریون._ سوسک انسان مانند نکرومیتون، مردان سیاهپوش از خطوط نیبیرو._ امیکرون مردوک از آلفا سنچوری._ هیبریدهای سنچوری از امگا سنچوری._ زتا از ریگل، دستورکارهای زتا دراکو. _ زتا از سیستم زتا ریتیکولی.
هولوگرام های ذهنی و الحاقات هولوگرافیک:
 این ناحیه فانتوم، هولوگرام های تولید شده ذهنی مصنوعیی را دربر می گیرد که کلون ها را از افراد مختلف ایجاد می کند، همچنین نقشه های ذهنی و ایمپرینتهای روح که به داخل هولوگرام های نوری کپی می شوند، و برای تله های آگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند، و یا برای نفوذ و معکوس کردن مسیر افراد و گروه ها برای دور شدن از دستیابی به آزادی روحی بکار گرفته می‌شوند. 
بدین طریق است که واقعیتهای تحریف شده ایجاد می شوند، و از کپی های مجازی و کلون های افراد به عنوان عروسک های خیمه شب بازی در برنامه های هوش مصنوعی استفاده می کنند، که اغلب موارد در جهت عکس آگاهی و نیات و انتخاب های موجودیست که کپی برداری شده است.

گایا:
 گایا برای توصیف زمین بعدهفتم آینده در جهان ماتریکس مناد استفاده می شود. سیاره ما در این ماتریکس زمان کیهانی اساسا در سه هویت اصلی به شکل همزمان وجود دارد؛زمین بعدسومی Terra نامیده میشود، زمین بعدپنجمی Tara نام دارد و زمین بعدهفتمی Gaia نامیده می‌شود.
 نژادهای مختلف فضایی و میانبعدی ممکن است این زمین ها را به اسامی مختلف بشناسند، مانند urantia. هر سه این زمین ها در واقع زمین هایی در مراحل مختلف تکامل در خطوط زمانی متفاوت هستند.
زمین بعدپنجمی تارا، چندین میلیون سال قبل منفجر و به داخل یک سیاهچاله معکوس کننده کشیده شد و کل این سیاره بعدپنجمی قطعه قطعه شد و سیارات ۱۲ گانه منظومه شمسی سه بعدی ما را تشکیل داد که شامل زمین سه بعدی ما هم میشود. این ۱۲ سیاره شامل عطارد، ونوس، زمین، مریخ، مالدک(تیامات)، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون، پلوتو و نیبیرو(ایکس) و در نهایت ستاره خورشید میشود. در علم حال حاضر فقط هشت سیاره از این سیارات شناسایی شده اند.تارا و تیامات در واقع یک سیستم دو سیاره ای در ابعاد بالاتر بودند. انفجار تیامات و نابودی در دنیای بعدپنجمی، به همراه انفجار سیاره ای تارا، دلیل سقوط سیاره ما بود. بعدها یک قمرمصنوعی به نام ماه بوجود آمد.


کنفدراسیون RA قسمتی از اتحاد محافظان است که از طریق بعدچهاردهم در هفت سطح بالاتر حضور دارند و پروژه مهمی را جهت پیدا کردن و بازیابی همه جنبه های اشعه طلایی که در ابعاد #فانتوم گم شده اند و درگیر هیبریدسازی رپتوید هستند را انجام می دهند. آنها به آگاهی خانواده سرافیم متصل شده اند، بنابراین باید با همه آسیبهای ژنتیکی مربوط به شبکه عقاب طلایی دست و پنجه نرم کنند، و همچنین پروسه ترمیم شبکه های افقی میدان های زمان مربوطه را انجام دهند.
قسمتی از ماموریت ما کمک به خانواده های سرافیم و اشعه طلاییست تا بازیابی شوند، و بتوانند همه مشکلات و آسیبها را ترمیم کنند و بتوانند به خانه برگردند. 
کنفدراسیون RA از طریق جهان هارمونیک بعدی برای آزادسازی شبکه های سیاره ای از طریق پروژه های طرح B، کمک می کند. شاخه هایی از خانواده RA در ابعاد پایین وجود دارند، که نمی توانند با ما ارتباط برقرار کنند. به دلیل اینکه توسط ژنتیک رپتوید مورد نفوذ قرار گرفته اند و ممکن است اطلاعات را به گروه های رپتوید منتقل کنند. 
موجوداتی هستند موسوم به 《 مارهای بالدار》، مانند Quetzalcoatl،  این موجودات خودشان را از طریق قربانی خون و شرکت در این رفتارهای وحشتناک، از بین برده اند. ( آزتک ها)

Amethyst Order رده آمتیس: 
سومین تجلی از میدان صوتی اولیه که نمایانگر سومین مرحله از فردیت سازی آگاهی از منبع خلقت است، رده Amethyst می باشد. قسمتی از سه گانه کیهانی.
سومین تجلی نور از رده Amethyst، رده های اشعه بنفش هستند که شامل؛ پستانداران دریا، افراد آویان پگاسوس، و  aquatic Braharama که بذرش در جهان هارمونیک چهارم و در Lyra-Aveyon از طریق دروازه ستاره ای ۱۱ کاشته شد.


مقر محافظان:
مقر محافظان و خانواده های آنها یعنی ارشدهای کریستوس ستاره کریستال، موسسان لیرا-سیریان، رده زمرد مقدس، کنفدراسیون رده RA طلایی، رده Amethyst مربوط به سازندگان و معماران بزرگ باستان که از گروه استادان کریستوس هستند و از قانون وحدت ( Law of one) محافظت می کنند، که در واقع مسیر صعود به GSF ( خدا – مقتدر – آزاد ) است، برای هر موجودی که بتواند صعود کند،  آگاهیش را متحول کرده و خدا و مقتدر و آزاد شود.


کنفدراسیون RA:
گروه ویژه محافظان RA به عنوان اصل فعال در تکمیل پیمان پالیودور در زمین فعالیت می کنند، یک قسمت از کنفدراسیون RA که در هفت سطح بالاتر و در جهان بعدی هستند و با ما از طریق اشعه طلایی یا دروازه ستاره ای دایمنشنال چهاردهم متصل می شوند.
 ساختار کنفدراسیون RA شامل قسمتهایی از نژادهای ریشه موسوم به Azurites, Aton, Ammonites, استادان Viriagian, و گروه پلیدیان های محافظ بعدپنجم موسوم به Aztaras هستند. گروه های پلیدیان مانند Aztaras و Mayans بیشترین کمک را در ترمیم گروه های ارواح زمین و انتقال آنها به پتانسیل های تکاملی بعدپنجمی می کنند، مثل بازسازی و یکپارچه سازی کالبد اختری، ترمیم سیستم قلب، ترمیم کالبد درد و کالبد سایه ناشی از ترومای عمیق، و کمک به سکونت یک روح واحد در بدن.


Royal Houses of Lyra
سه گانه رده زمردی، تناسخ های رده طلایی و رده Amethyst که در جهان هارمونیک چهارم و در ماتریکس لیرا که موسوم به خاندان های سلطنتی هستند، بذرشان کاشته شد.


11D Fallen Angelic Rehabilitation:
به دلیل ارتباط ژنتیکی و قرابت Tribal Shield انسان با دروازه ۱۱ و نیز به دلیل نفوذ برنامه جهش ژنتیکی شطرنجی، بسیاری از آگاهیهای رده Amethyst  مستقیما مسئول بازیابی و انتقال خطوط نژاد هیبریدهای انجلیک سقوط کرده آنوناکی شدند، و همچنین باطل کردن خطوط زمانی آنها که مربوط به دستورکار بیگانگان منفی بود. خطوط سقوط کرده 11D از Aveyon-Avalon تبدیل به سرافیم سقوط کرده و خطوط هیبرید Annunaki-Elohim  شدند، مانند هیبریدسازی ای که در مورد خطوط دراکوهای سقوط کرده انجام شد.


اورافیم:
«سولار ریشی» اولین سه گانه تجلی نور است که سه گانه جهانی را تشکیل می دهد؛ اشعه آبی و رده زمردی، اشعه طلایی و رده طلایی، و رده آمتیس و اشعه بنفش از میدان منبع خلقت. 
اولین تجلی نور از رده زمردی، رده های اشعه آبی سولار ریشی الوهیم و اورافیم هستند که از نژادهای موسس محافظ در جهان های هارمونیک پایین تر حمایت می کنند و همچنین کمک به گسترش آزادی و بازگرداندن اقتدار و ادامه تکامل روحی بشریت به سمت صعود و قانون وحدت. رده زمردی الوهیم، بذر نژادهای الوهیم فیلاین Anuhazi را از طریق دروازه ستاره ای دوازدهم لیرا در جهان هارمونیک چهارم یا همان Aramatena کاشتند.دومین تجلی نور رده طلایی، رده های اشعه طلایی سرافیم، مردمان پرنده Cerez Avian و خطوط Aeithan هستند (solar Rishi) و در جهان هارمونیک چهارم در Lyra-Vega از طریق دروازه ستاره ای جهانی دهم تناسخ کرده اند..سومین تجلی نور از رده Amethyst، رده های اشعه بنفش سولار ریشی هستند که شامل؛ پستانداران دریا، افراد آویان پگاسوس، و  aquatic Braharama که بذرش در جهان هارمونیک چهارم و در Lyra-Aveyon از طریق دروازه ستاره ای ۱۱ کاشته شد.
شبکه شیر سفید در واقع یک شبکه ایمپلنت آتلانتیسی است که توسط اعضای نور سه گانه و اورافیم ایجاد شد.این شبکه مربوط به نور آکوامارین یا کمان مادر است. بنابراین شبکه شیر، در واقع انعکاسی از نژاد لئونانین ( شیر ) است. بنابراین مادر زمین فرکانس های خورشیدش را از هسته درونی زمین شبکه می کند، در حالیکه به سمت بالا می آید و از طریق لایه های کهکشانی با خورشید کهکشان به وحدت می رسد. ایندیگوها، بذرهای ستاره‌ای، و اورافیم اولین موج از رساناهای انرژی هستند که فرکانس های خورشید آکوالاین صعود را به زمین لنگر می کنند. ما رساناهای طبیعی برای گسترش این فرکانسها در سطح زمین هستیم، به سبب اینکه به پروسه لنگر کردن امواج پلاسما بر شبکه زمین کمک می کنیم، أین مسئله باعث ترمیم شبکه های آسیب دیده می شود.


کرمچاله فانتوم پایگاه بیگانه 7D:
این نحوه استفاده تکنولوژی نظامی نژاد خاکستری (گری) و دولت سایه نظامی انسانی، از بخش هایی از این تکنولوژی در این پایگاه واقع در پرو است:
یک میدان چهارگوش عظیم از هزاران هزاران تکنولوژی در دسته های “میادین هایپراسپیس” که به مانند “پنل‌های خورشیدی” در ردیف های کامل، در کنار هم، در شکل های مربع و مستطیل بودند، که از آنها به عنوان یک تکنولوژی ثبت تصویر روح و جذب انرژی استفاده می‌شد. در دروازه و ورتکس 5D در ۸ ساعتیِ غربِ  منطقه باستانی ماچو پیچو در پرو.
این میدان جذب انرژی، مقادیر عظیمی از انرژی را به سمت تکنولوژیهای سیاه چاله (BHT) که در سراسر جهان برای برانگیختن تخریب و ویرانی استفاده می شوند، هدایت می کند.
اخیراً تلاشهایی برای استفاده از فناوری سیاه چاله به منظور تضعیف سواحل آمریکای شمالی صورت گرفت و توسط گاردین ها تثبیت شد.
این اشیاء چهارگوشه ” کره های الکترونیکی کاشی مانند” مصنوعی شبیه به صفحه های تلویزیون تعبیه شده ای هستند که نور را به تصاویر تغییر می دهند، بنابراین این یک تکنولوژی جذب و تغییر نور و تصویر است، در حالی که تصویرِ روح، حیوانات و طبیعت را ثبت می کند، سطح تصویربرداری هرچه که باشد، این سیستم یک نمونه کپی از آن مورد/شخص/حیوان را در قالب یک تصویر و نمایش هولوگرافیک در یک بعد فانتوم دیگر منعکس می‌کند.
این خط تغذیه بُعد فانتوم بر تقسیم‌بندی‌های آرکتوریان در فانتوم 7D، و همچنین لوگوس 7D / کنترل مغز سیاره ای تأثیر می گذارد.
این ثبت تصویر روح، یک خط زمانی احتمالی را در آینده برای آن شخص/حیوان در اینجا در زمین بعدسومی ایجاد می کند – همانطور که کلون موازی و کپی آن، آنرا به سمت مسیر تخریب خود به بُعد فانتوم بردگی و مصرف نهایی توسط این منفی ها، در خطوط زمانی آینده و کنترل شده مصنوعی سوق می دهد. این دقیقاً مانند درک تکنولوژی کامپیوتری سرور سایت انعکاسی است.

هنگامی که کسی بخواهد چندین نسخه (کلون) از محتوای یکسانی از یک وب سایت را در بسیاری از کشورها در دسترس داشته باشد، آنها یک کپی از سایت اصلی ایجاد می کنند و طرح و تصویر آن را در بسیاری از آدرس های IP اینترنتی، مکان های برداری در زمان و مکان تکرار می کنند.
این فناوری ثبت تصویر روح دقیقاً همین کار را انجام می داد. هر کس به روح خود متصل نباشد، یا از روح خود استفاده نکند، یا یک رهگذر و تماشاگر بیگناه مانند یک حیوان یا پستاندار، مانند تعداد بیش از ۹۰۰ دلفینی که اخیراً در آبهای پرو کشته شدند، و ۶۰۰ پلیکان دیگری که خود را قربانی کردند، یک طرح و تصویر منفی از امضای ژنتیکی آنها گرفته می‌شود و با نیرویی همزمان به داخل دستگاه مکنده در میدان فانتوم تابانده می‌شود تا عملیات BHT را تغذیه کند.
این تکنولوژی در حال به روز شدن بود و آنها حدود ۶۰ تا ۹۰ روز آن را در این میدان آزمایش می کردند و آن را در دنیای 5D ،3D و دنیای موازی آزمایش می کردند. این برنامه قرار بود یک دستور کار بزرگ BHT را گسترش دهد – دستور کار و نمایش پر زرق و برق تصویربرداری از روح در اول ماه می، آیین Beast-Beltaine که در حال انجام است.

منبع:
https://ascensionglossary.com/index.php/Phantom_Matrix