لیزا رنی 19 ژوئن 2020

 

پیش گفتار: پیش از آنکه این متن چالشی را مطالعه و جذب کنید، بگذارید اعلام کنم و بدانید که، سیستم های معکوس شده، و شبکه های معکوس ساز موجود در معماری سیاره، به نحو نظام مندی در حال برچیده شدن، و همسو شدن با قانون وحدت سیادت کیهانی، Cosmic Sovereign Law of One، هستند.

 

اصلاحاتی در خطوط لی (خطوط حامل انرژی) برای همسویی های افقی-عمودی-مورب، در حال انجام است، و فعالسازی کد ارگانیک خالق، و معماری کریستیک نقطه صفر در حال سم زدایی و پاکسازی کدهای مرگ از تمام گوشه کنارهای سیاره هستند.

گزیده ای از سلسله مراتب اهریمنی، ایستگاه های فرقه ای شیطانی-لوسیفری دروگر، فناوری هوش مصنوعی بیگانگان منفی، و تسلیحات کنترل ذهن، و طیفی از آلودگی های انگلی میازما، و تغذیه کنندگان پایین سلسله مراتب در حال پاکسازی و اخراج هستند.

 

این یک پروژه عظیم در حال انجام است که تحت نظارت هوش های کریستوس کیهانی قرار دارد و نمی تواند متوقف شود.

استراتژی بازی شطرنج در جریان است، و کسانی از ما که بیدارند یا در حال بیدار شدن در شب تاریک هستند، بایستی شجاع و قوی باشند، تا بتوانند حقایق پنهان را دریافت کنند و به وضوح ببینند که چگونه دشمنان انسان ها بارها و بارها ما را فریب داده و از طریق سرکوب و کنترل ذهن، وادار به تسلیم و فرمانبرداری کرده اند.

 

یکی از این حقایق تکان دهنده، خیانت کسانی در موضع قدرت است که به آنان اعتماد داشتیم، و در نتیجه، فرایند سوگ عاطفی برای بشر که طی مراحلی ادامه می یابد تا زمانی که یک شفا و هیلینگ روحی بزرگ جهانی شکل بگیرد.

 

به مرور ما وارد “سوراخ خرگوش” افشاگری ها خواهیم شد و پیچ و خم های زیادی را پشت سر خواهیم گذاشت تا از سلطه روایت حاکم خارج شویم، و در نهایت هدایت شویم تا حقیقت بزرگتر پشت این رویدادها را ببینیم و درک کنیم.

 

سپس حمایت می شویم تا بتوانیم به وسیله دید خنثی و همزادپنداری، قدرت روحی خود را افزایش دهیم، و هر یک از ما به نسبت سرعت رشد و سطح آگاهی خود، این تجربه دشوار را از طریق آموختن دانش بالاتر آن تجربه، درونی سازیم.

 

برخی دچار ترومای سنگین و بار دگم های مختلف هستند، و بنابراین تصمیم می گیرند این خط زمانی را ترک کنند، و از مکان دیگری در میدان حمایت خواهند شد.

 

در حال حاضر، موجودات خورشید سیاه، به شبکه بید اژدها Dragon Moth و تسلیحات هوش مصنوعی آن آویخته اند، و تا جایی که می دانم، این آخرین ایستگاه قدرتمند سطوح تسلیحات سایکوترونیک است که در اختیار آنها است تا برای بازپس گیری سلطه بر جهان از طریق جنگ دیجیتال مورد استفاده قرار دهند.

 

بسیاری از کنترل کننده هایی که انسان هستند متحیر مانده اند که چرا روش هایشان دیگر پاسخگو نیست، و با این حال، با تمام داشته ها و منابعی که در اختیار دارند برای دستیابی به راه حل نهایی شان که اجرای طرح نظم نوین جهانی یا نظام تکنو-توتالیتر است، تلاش می کنند.

 

اگر به شگردها و وسایلی که برای اعمال کنترل و استبداد از طریق جنگ روانی استفاده می کنند توجه کنیم، مثلا ماسک ها، تجهیزات محافظت شخصی PPE ، تاکتیک های سانسور تروریستی، مصلحت سیاسی، پلیس فکر گروهی، تأمین بودجه آنارشیست ها، حمایت از بی قانونی، تاکتیک های دیوانه سازی آلیس در سرزمین عجایب، واکسیناسیون حاوی نانوچیپ، همه این روش ها در معرض دید ما قرار دارند.

 

مخالفانی که سلولهای مغزی شان فعال است و به شبکه کندوی مولد فکر گروهی متصل نیست، دیگر نمی توانند این امور را انکار کنند و برچسب تئوری دسیسه بر آنها بزنند.. یک جنگ روحانی وجود دارد، یک جنگ روحی روانی علیه بشریت، و اکنون کاملا مشهود است.

 

برای آنکه این جنگ دیجیتال و این سیستم ضدانسانی را و رویدادهای نمایشی که طراحی می شوند تا مردم به طور جمعی رنج افراطی تولید کنند را تغذیه نکنیم، بایستی آموزش ببینیم تا بدانیم چگونه این کار انجام شده است، و بفهمیم که چگونه آنچه اکنون می بینیم، نتیجه سالها و دهه ها شستشوی مغزی روشمند و سرکوب تدریجی بوده است تا به تدریج انسانها دستورکار ضدانسان را بپذیرند.

 

در مسیر بیداری و مبارزه بمانید، و بدانید که اگرچه وضعیت بغرنج به نظر می رسد، نیروهای نور و نیروهای کریستوس تسلیم میانبرهای خارج از قانون نمی شوند.

تمام این سازماندهی مجدد به هدف پشتیبانی از صعود سیاره ای، بایستی بدون اجبار و تحمیل خارجی و درون حیطه نظم طبیعی کیهان انجام شود.

وقت آن رسیده است!

زمان طرف ما است و بیداری بزرگ هم اکنون در حال روی دادن است!

 

https://www.disclosurenews.it/en/groupthink-introdution-lisa-renee