نظم واحد جهانی – دستورکار ۲۰۳۰

 

لیزا رنی

 

در هنگامه پرحرارت جدال های جاری، پرده برداری از راه اندازی شبکه های هوش مصنوعی مختلف جهت دستیابی به سلطه توتالیتر تکنوکراتیک کامل تا سال ۲۰۳۰ در راه است.  دستورکار سلطه ادراکی کامل از طریق دیجیتال اکنون در حال شدت گرفتن است.

 

پاسخ صحیح به این جنون و دیوانگی، پرداختن به جستجوی حقیقت و باز کردن قلب های خود و گوش فرا دادن به هدایت درونی است، و گام برداشتن برای ترمیم کردن خود و افزایش انسجام و یکپارچگی، که این امور به طور طبیعی با اولویت قرار دادن رابطه با خدا و روح درون روی می دهند.

 

در مسیر بیدار شدن نسبت به حقایق سطوح بالاتر، کار درونی ما شامل فهمیدن این است که در چه نقاطی ادراکمان توسط کارکردهای ایگوی مملو از رنج و توهم کنترل و دستکاری شده است.

 

جهان نیازمند بزرگسالان احساسی و معنوی است، که بتوانند حقیقت را از قلبشان بخوانند و بگویند، بدون سرزنش، قضاوت و یا نیات منفی.

 

به نظر می رسد که بیداری جهانی فرا رسیده، و گرچه تابستان سختی پیش رو داریم، به نظر می رسد مکاشفات بزرگی در اواخر سال وجود خواهد داشت.

 

در زمان بسیار چالش برانگیزی هستیم: کنترل کنندگان از همه داشته های اطلاعاتی و تسلیحات جنگ روانی که در زرادخانه شان دارند برای تضعیف روحیه و انسانیت زدایی جمعیت از طریق روش های پیچیده فریب بهره می گیرند.

 

این لایه از متدولوژی کنترل ذهن انسان ستیزانه، شامل تاریخ طولانی سرکوب پنهان توسط دولت، آکادمی، ادیان و علوم است، به همراه برنامه نهایی انقلاب رادیکال در نظام ارزشی غرب از طریق عملیات های اطلاعاتی و شورش ها.

جنگ دیجیتال و دستورکار بیگانگان منفی

 

قوانین اساسی که شکل دهنده نظام ارزشی غربی در ایالات متحده هستند، اگرچه اکنون به دلیل سقوط اخلاقی رهبران نظام حاکم براین کشور فاسد شده اند، اما اصالتا حول یک سند زنده طراحی شده بودند که امضای انرژتیکش همسو با حقایق موجود در قوانین طبیعی است.

 

این طرح اصلی، خار ایدئولوژیکی بر چشم دستورکار بیگانگان منفی و سایر مستبدان است که قصد دارند کشورهایی متشکل از بردگان ذهنی و پیروان شستشوی مغزی شده بسازند، و نه ملت هایی از متفکران آزاد که آزادی شخصی را ارزشمند می دانند و برای زندگی احترام قائل هستند.

 

بنابراین، لشکرهایی از فعالان دارای پشتیبانی مالی و ژورنالیست های جعلی از سازمان های مرتبط متعدد با حمایت مالی گلوبالیست ها با یکدیگر همکاری می کنند تا آزادی های فردی انسانی را در تمام ملت های دموکراتیکی که از الگوی این سند زنده بهره می گیرند، نابود سازند.

 

امسال، آنها طرح قدیمی و دقیقشان برای خرابکاری ایدئولوژیک چندوجهی در کشورهای غربی را استارت زدند، و میلیون ها انسان تحت محدودیت های بی سابقه در حوزه آزادی های شخصی، حقوق بشر و آزادی بیان قرار گرفتند، و این موضوع  توانایی آنها برای ادامه آزادانه زندگی و کار را دچار محدودیت شدیدی کرد.

 

با بررسی دقیق تر رویدادهای بحرانی کنونی و با بکارگیری تفکر نقادانه، می توانیم جریان پول را به سازمان های غیردولتی و نهادهای گلوبالیستی ردیابی کنیم که به نظر می رسد به فالس فلگ (عملیات های دروغین) و بازیگران بد بسیار علاقه دارند.

 

سپس می توانیم بپرسیم که چه کسی و چه چیزی از نمایش شیوع پندمیک، تروریسم اقتصادی، تفرقه و بی ثباتی، تخریب دموکراسی و شعله ور کردن آنارشیسم و بی قانونی در خیابان ها سود می برد؟

 

این در واقع یک کودتای دقیق طراحی شده در جبهه فیزیکی و متافیزیکی است، و سوراخ خرگوش عمیق تر از چیزی است که بیشتر مردم می توانند هضم کنند.

 

فرقه ساتانیستی و شیطان پرستی که در کنترل رسانه های جریان اصلی و رسانه های اجتماعی است در سال های اخیر در امر دروغ گفتن به توده های مردم بسیار فعال بوده، و عبارات کلیدی را بارها و بارها تکرار کردند تا روایتی را شکل دهند و فکر گروهی را به سمت ایدئولوژی ساتانیک بر مبنای جمع گرایی، کولکتیویزم، پرورش دهند.

جنگ دیجیتال و دستورکار بیگانگان منفی

 

قوانین اساسی که شکل دهنده نظام ارزشی غربی در ایالات متحده هستند، اگرچه اکنون به دلیل سقوط اخلاقی رهبران نظام حاکم براین کشور فاسد شده اند، اما اصالتا حول یک سند زنده طراحی شده بودند که امضای انرژتیکش همسو با حقایق موجود در قوانین طبیعی است.

 

این طرح اصلی، خار ایدئولوژیکی بر چشم دستورکار بیگانگان منفی و سایر مستبدان است که قصد دارند کشورهایی متشکل از بردگان ذهنی و پیروان شستشوی مغزی شده بسازند، و نه ملت هایی از متفکران آزاد که آزادی شخصی را ارزشمند می دانند و برای زندگی احترام قائل هستند.

 

بنابراین، لشکرهایی از فعالان دارای پشتیبانی مالی و ژورنالیست های جعلی از سازمان های مرتبط متعدد با حمایت مالی گلوبالیست ها با یکدیگر همکاری می کنند تا آزادی های فردی انسانی را در تمام ملت های دموکراتیکی که از الگوی این سند زنده بهره می گیرند، نابود سازند.

 

امسال، آنها طرح قدیمی و دقیقشان برای خرابکاری ایدئولوژیک چندوجهی در کشورهای غربی را استارت زدند، و میلیون ها انسان تحت محدودیت های بی سابقه در حوزه آزادی های شخصی، حقوق بشر و آزادی بیان قرار گرفتند، و این موضوع  توانایی آنها برای ادامه آزادانه زندگی و کار را دچار محدودیت شدیدی کرد.

 

با بررسی دقیق تر رویدادهای بحرانی کنونی و با بکارگیری تفکر نقادانه، می توانیم جریان پول را به سازمان های غیردولتی و نهادهای گلوبالیستی ردیابی کنیم که به نظر می رسد به فالس فلگ (عملیات های دروغین) و بازیگران بد بسیار علاقه دارند.

 

سپس می توانیم بپرسیم که چه کسی و چه چیزی از نمایش شیوع پندمیک، تروریسم اقتصادی، تفرقه و بی ثباتی، تخریب دموکراسی و شعله ور کردن آنارشیسم و بی قانونی در خیابان ها سود می برد؟

 

این در واقع یک کودتای دقیق طراحی شده در جبهه فیزیکی و متافیزیکی است، و سوراخ خرگوش عمیق تر از چیزی است که بیشتر مردم می توانند هضم کنند.

 

فرقه ساتانیستی و شیطان پرستی که در کنترل رسانه های جریان اصلی و رسانه های اجتماعی است در سال های اخیر در امر دروغ گفتن به توده های مردم بسیار فعال بوده، و عبارات کلیدی را بارها و بارها تکرار کردند تا روایتی را شکل دهند و فکر گروهی را به سمت ایدئولوژی ساتانیک بر مبنای جمع گرایی، کولکتیویزم، پرورش دهند.

بیل گیتس و طرح تزریق چیپ به جمعیت جهان بوسیله واکسیناسیون

 

بایستی مایل باشیم بر ترس و انکار غلبه کنیم، و هنگامی که حقایق ناراحت کننده به چشمانمان خیره می شوند، بتوانیم ناراحت شویم. ارتباط پویش های اطلاعات جعلی با یکدیگر را ببینیم تا بتوانیم انگیزه های دقیق پشت هجوم این روایت ها را تشخیص دهیم.

 

پاسخ این جنون و دیوانگی، جستجوی حقیقت، باز کردن قلب ها و گوش فرا دادن به نجوای هدایت درونی است، و نیز گام برداشتن برای ترمیم خودمان، و افزایش انسجام و یکپارچگی، که با اولویت قرار دادن رابطه مان با خدا و روح درون، به نحو طبیعی روی می دهد.

https://www.disclosurenews.it/en/one-world-order-agenda-2030/