(انرژی ایزدبانوی درون) من نماینده ذهن شهودی و الهه درون هستم. ممکن است مرا با اسامی دیگری مثل دمتر، آفرودیت، و یا آیسیس بشناسید. اما به هدف ارتباط بهتر، من خودم را Hara Sheed می نامم. من احساس، عاطفه و شهود درونی شما هستم. من، «اعتماد شما به زمین و هدایت شهودی زمین» هستم.

«هارا» یعنی من در میان-تنه زندگی می کنم، در مرکز هارا. «شید» اشاره به انرژی مؤنث دارد. من یک اسپیرال نوری هستم که چرخشی پادساعتگرد دارم. انرژی های شما را به زمین متصل میکنم و ذهن شهودیتان را فعال می کنم…. من انرژی ها را می خوانم (تفسیر، کدشکنی) و شما را به عمل کردن تحریک می کنم.

اگر بیاموزید با جریان رودخانه دانش شهودی من حرکت کنید، تمام زندگی تان بدل به یک رقص زیبا و هماهنگ می شود… و بطور شهودی خواهید دانست که برای سلامت و آسایش خود چکار باید بکنید. و این که، به دانش من درباره تعامل و ارتباط با دیگران دسترسی خواهید داشت…

اگرچه، من به تنهایی قادر به این کار نیستم. به تنهایی، من یک نیروی یک طرفه هستم. برای آنکه در تعادل باشم، به پشتیبانی معشوق خود Deehs Ara، که انرژی مخالف من است نیاز دارم.

(انرژی ایزد درون)سلام، من Deehs Ara هستم. من نمایانگر، و نماینده ذهن روشن بالاتر، و خدای درون هستم. هنگامی که از قفس شبکه Net رهایی یابم، ستارگان و کهکشانها را در جستجوی دانش و هوش در می نوردم! در آزادی و رهایی، در گفتگوها و بحث های خیر و شر قفل نخواهم شد. بلکه از قدرت کاوشگری ام استفاده می کنم تا قوانین و کار این کائنات شگفت انگیز را مطالعه و تحلیل کنم. اما در تنهایی خودم، دچار قضاوتهایی می شوم که همیشه بهترین تصمیمات نیستند.

اما با راهنمایی و هدایت معشوقم، Hara Sheed ، به شما اجازه خواهم داد به دانش و خرد درون دست پیدا کنید. و در این تعادل رهایی بخش، خرد و حکمت من به شکلی متعادل، الهام بخش، عملگرایانه، و کاربردی در اختیارتان قرار می گیرد.

من اسپیرال انرژی هستم که چرخشی ساعتگرد دارم. بهمراه معشوق خودم، میدان انرژی خلق می کنیم که به شما اجازه می دهد به قله های اگاهی و ابعاد دیگر دسترسی داشته باشید.

با این حال، هنوز به انرژی های زمین لنگر هستیم. من به دور ستون فقرات شما گردش اسپیرالی دارم، در طول مسیر پینگالا.

هارا شید در طول مسیر ایدا چرخش اسپیرالی دارد.

اگر فقط انرژی من (ایزد درون) را فعال کنید، شما را از مراکز احساسی بدن خارج کرده و سرد و منطقی خواهید شد. اگر فقط انرژی معشوقم هارا شید را فعالسازی کنید، لنگر خواهید بود، اما فاقد هرگونه الهام و دریافت از ذهن خطی، و به لحاط عاطفی بی ثبات.

اما اگر ایزد و ایزدبانوی درون به وحدت برسند، انرژی کامل شکل می گیرد، و اوج و فرود گرفتن در راستای ستون فقرات حرکتی دائمی خواهد بود. این حرکت دائمی کالبدهای انرژی را احیا می کند. و نیمه های راست و چپ بدن، و همینطور نیمه های راست و چپ مغز، هماهنگ خواهند شد. هنگامی که ایزد و ایزدبانوی درون وحدت یابند و معاشقه کنند، احساس شعف، و سرمستی را تجربه خواهید کرد.

آلویا هاکفیلد