بخش هایی از مقاله دکتر نوئل هانتلی


سیستم های بیولوژیک جمعی و کنترل ذهن جمعی، بسیار فراتر از فناوری ایمپلانت چیپ های بسیار کوچک فیزیکی در بدن انسانها که در بسیاری از ادم ربایی های خاکستری ها و زتاهای منفی مشهود است، وجود دارند….
حتی فناوری هارپ و برج های گوئن هم، در مقایسه با سیستم های باستانی گرید جهانی، سطحی بنظر می رسند. از این سیستم های باستانی می توان برای اثرگذاری بر تکامل همه حیات روی سیاره استفاده کرد، و همینطور تکامل خود سیاره….
شبکه های پشتیبان تکامل، عبارتند از شیر سفید، چهار صورت انسان، گاو آبی، و عقاب طلایی. اما دو شبکه آخر توسط فرازمینیان منفی تصرف شدند. و آنها شبکه عقاب طلایی را به عقاب سفید تغییر نام دادند. 
سیستم های تحت کنترل نژادهای متجاوز عبارتند از فینیکس، فالکون، مار، اژدها، کبوتر، NET، و مدار NDC، به علاوه گاو آبی و عقاب سفید. همه این سیستم ها در طول چرخه صعود (فعالسازی ستاره ای) که هر ۲۶۵۵۶ سال است، شارژ انرژی می شوند. این شارژ انرژی موقعی انجام می شود که همه مکانیزم های فرایند صعود کارکردی صحیح داشته باشند، که در هشت چرخه قبلی این اتفاق نیفتاده است. برخی از این شبکه های جهانی، مثل NDC، توسط پالس های صوتی اسکالار فعالسازی می شوند. 
بخش های APIN بطور کلی توسط فناوری کریستالین متصل می شوند، مثل کار گذاشتن میکروچیپ های کامپیوتری داخل زمین با فرمت گزینشی. محافظان از این فناوری برای سیستم های انرژی رایگان، تثبیت شرایط جوی، درمان، ارتباطات میان ستاره ای، و انتشار شبکه ها، بهره گرفته اند.
بازیگران درام فرشتگان سقوط کرده، شامل انوناکی (خزنده) لوسیفری هستند که به انوناکی اندرومی و انوناکی یهویان پیوسته اند؛ همینطور زتا دراکوها،  دراکونیان ها، و زتاهای ریگل (ستاره رجل الجبار). اما در سال ۲۰۰۰ بسیاری از این گروههای رقیب ، ائتلافی که به نام UIR یا «مقاومت متحد تجاوز» موسوم شد را تشکیل دادند. اتحادی موقت برای شکست دادن محافظان.

شیر سفید بزرگ، و عقاب طلایی، شبکه هایی بودند که توسط نژاد های خالص محافظ ساخته شدند:شبکه APIN شیر را الوهی Elohei، موسوم به نژادهای لئوناین کریستوس، و شبکه عقاب طلایی را آویان ها، یا سرافی ها (عقاب ها) ساختند. 
دقت کنید که. Elohim و Seraphim کمی از Elohei و Seraphei انحراف دارد. دو نژاد الوهی و سرافی خط تبارهای اصلی هستند. اما برخی الوهیم ها پسرفت کرده و به انچه انو-الوهیم خوانده شد بدل شدند، که انوناکی متجاوز را خلق کردند تا با محافظان نژاد انسان مبارزه کنند. نژاد انسان مخلوق انوناکی نیست، بلکه بیشتر و مستقیما به خط الوهی مربوط است. برخی سرافی ها هم به سطح سرافیم نزول کردند. …
این تبارشناسی یک فهرست ساده سازی شده است، و خواننده بایستی به جزئیات موضوع در مطالب ورکشاپها مراجعه کند. 
بنابراین APIN نژاد شیر به تصویر همان نژاد ساخته شد. توجه داشته باشید که اسفینکس/ابوالهول، در اصل سر یک شیر داشته، و ادای احترامی به نژاد شیر مؤسس بوده است. این سازه را گروه انوناکی دچار خدشه و تحریف کردند. 
قلب شبکه شیر در مرکز انرژی (node، پورتال ستاره ای) بعد ۱۲ در فرانسه واقع است. کار این شبکه ثبات بخشی به ۱۲ خط اکسیاتونال عمودی اولیه سیاره است. 
شبکه عقاب طلایی روی دروازه ستاره ای بعد ۸ لنگر است. کار این شبکه ثبات بخشیدن به ۱۲ «خط لی» افقی اولیه سیاره است. 
شیر، نگهبان شمال و جنوب است، و عقاب، نگهبان شرق و غرب.

این سیستم های جهانی بطور اجتناب ناپذیری از طریق «فضای داخلی» عمل می کنند. متاسفانه به دلیل نظام آموزشی ناکافی و علوم ناکافی بعد سومی که دریافت میکنیم، خواننده هیچ ایده مشخص و واضحی از فضای داخلی ندارد. 
می توانید به عنوان یک مدل ساده، یک اسفنج کروی شکل را تصور کنید که سوراخ هایش کمتر از یک اسفنج معمولی است و سطح نسبتا صافی دارد. در این قیاس، فضای بعد ۳ هنگامی که به پهنه جهان می نگریم، سطح روی اسفنج است. اما فضای داخلی، شبکه سوراخ های داخل اسفنج است (کرمچاله ها، سیاهچاله ها، و پورتال های میان بعدی). 
باید بدانیم که این مسیرهای داخلی، ویژگی‌های فضا-زمان متفاوتی دارند، و می توانند دسترسی تقریبا آنی از نقطه ای روی سطح اسفنج (فضای بعد ۳) به نقطه دوری در ناحیه دیگر فراهم کنند. 
خواننده بایستی بداند که فضا-زمان وسیعی ورای بعد سوم وجود دارد، اما همینجاست، و نه در امتداد خطی در فضا.
خوانندگان به یک مدل واقعی نیاز دارند، که بتوانند یک کرمچاله را تصور کنند که یک ماتریکس زمان را به ماتریکس زمان دیگری متصل می کند. 
یک ماتریکس زمان، یک سکتور از کهکشان است که کاملا به درون فضای داخلی امتداد دارد، و به این جهت بسیار بسیار وسیعتر و گسترده تر از چیزی است که دیدگاه بعد سومی فراهم می کند. ماتریکس زمان سکتور ما در کهکشان، در دیدگاه بعد سومی ما شاید تا گهواره لیرا (سیستم ستاره ای لیرا) ادامه دارد. 
شبکه های APIN به شکل موجودات و حیوانات گوناگون طراحی شدند. حیوانات و پرندگان .. به این دلیل که هنگامی که توسط فرازمینیان و تجهیزات فوتورادیونیک مورد رصد قرار گرفتند بلافاصله قابل تشخیص هویت و شناسایی باشند. در برخی موارد، اشکال این شبکه ها، نماینده و نشانگر خالقان آن شبکه ها هستند.
 این یک تصادف نیست که بسیاری حیوانات و موجودات زمینی شباهتی به فرازمینیان پیشرفته دارند: شیرها، گربه ها، خزندگان، حشرات، پرندگان، و غیره. این مساله، یعنی برنامه این فرازمینیان پیشرفته برای داشتن یک امتداد از وجودشان روی زمین، به آنها یک «خط ارتباط هوشیاری» روی زمین می دهد.

۷۵ هزار سال پیش از میلاد، APIN اژدها توسط گروههای دراکونیان ساخته شد. سر این اژدها تا شرق دور سیبری، چین، و ژاپن، و پیکرش تا آمریکای جنوبی امتداد دارد. روی جریان D10 معکوس منتشر می شود و ارتباطی میان زمین و سیارات سقوط کرده در ماتریکس فانتوم ایجاد می کند. دراکوهای شورشی قصد دارند هم محافظان و هم UIR را در بازه ۲۰۱۷-۲۰۰۰ و در نبرد نهایی، شکست دهند. 
ماتریکس فانتوم یک تشکل از ارتعاشات پایین تر و تجزیه و تقطیع ماتریکس زمان بعد ۱۲ ما است، که به شکل یک موجودیت مجزا تجلی می یابد، و در اثر استفاده مخرب مکرر از فناوری های پالس اسکالار ۲۵۰ میلیارد سال پیش بوجود آمد، و منجر به پدید آمدن سیستم سیاهچاله  11D شد. محافظان بلافاصله این شکاف دیوار زمان بستند تا جلوی متجاوزان را بگیرند و از سقوط ماتریکس جلوگیری کنند.

شبکه LPIN (شبکه ایمپلانت پایلون لموریا) موسوم به «چهار صورت انسان»، که «محافظان چهار گوشه» و «فرشتگان چهار جهت» هم خوانده می شود؛ چهار سر آن توسط ستونهای صوتی لنگر شده اند. مجسمه های جزیره ایستر به عنوان یادبودی از آفرینش این شبکه ساخته شدند. این LPIN بین ۲۲۵۰۰ تا ۲۲۳۲۶ پیش از میلاد ساخته شد. و هدف از آن بازیابی بلوپرینت 12D زمین و جلوگیری از سقوط به ماتریکس فانتوم بود. در آخرین چرخه سیاره ای،  متجاوزان از فعالسازی این شبکه جلوگیری کردند (در طول چرخه صعود). بنابراین فعالسازی برای سال ۲۰۱۲ برنامه ریزی مجدد شد؛  نخستین چرخه فعالسازی در ۲۰۰۱ آغاز شد و آخرین چرخه یعنی دوازدهم در سال ۲۰۰۳ ، که باعث شد شبکه شیر سفید و شبکه عقاب طلایی روی خط بیایند. 
شبکه چهار صورت انسان طوری طراحی شده که از چنان فرکانس های بالایی بهره می برد که فرازمینیان سقوط کرده نمی توانند با انرژی آن کار کنند.

شبکه APIN کبوتر به زمین موازی متصل است و روی جریان معکوس 7-9-11 D عمل می کند. این شبکه یک اسپین معکوس نسبت به سیاره ایجاد می کند. این شبکه نیز می تواند به اهداف دقیق، پالس های فروصوت  ارسال کند و مثل سلاح مورد استفاده قرار بگیرد.
شبکه کبوتر همچنین هفت «مهر» یهوویان دارد که در حقیقت ستونهای عظیم پایلون سلنایت هستند که در نقاط معینی در مدار شبکه کاشته شده اند…
این هفت مهر، به هفت عدد از ۱۲ «مهر استارگیت» مربوط می شوند (که در فرایند صعود مهرها استارگیتها را فعالسازی می کنند). 
به مهرهای یهوویان شبکه کبوتر، مخروط های هایپردیمنشنال، HD-C گفته می شود، که امواج ایستاده اسکالار مخروطی هستند

شبکه کبوتر از فناوری پالس ترومپت بهره می گیرد و زمین را از طریق HD-C به ماتریکس فانتوم متصل می کند. این فناوری کاملا عملیاتی نشد مگر تا زمان ایجاد کرمچاله فینیکس در ۱۰۵۰۰ پیش از میلاد. اثر این پایلونها ایجاد «ترک» در دیوار زمان میان زمین و ماتریکس فانتوم است، که هفت کانال مکنده ایجاد می کند که می توانند به عنوان فرستنده های فرکانس های بسیار پایین استفاده شوند.

شبکه ماتریکس چرخان مایکل-مری، همراه با نودهای آن:

از این شبکه برای ایجاد الگوهای تکراری و ایجاد لوپ، و جلوگیری از وحدت انرژی ها و وحدت مقدس استفاده میشود. به این ماتریکس ، ماتریکس چکربورد یا شطرنجی گفته میشود.