دستورکار واتیکانی اتحادیه بیگانگان منفی NAA:
دژ شیطانی در واتیکان بصورت تهاجمی در یک تلاش، معبدی‌های کرایست اصلی را مورد هدف قرار داد و به قتل رساند تا تمام اسناد و سوابق تبارهای Essene, قانون وحدت، کریستوس-سوفیا، کمان مادر به عنوان روح‌ مقدس، و نقش برابر اصل زنانه در دستیابی به آگاهی کریستوس به عنوان خِرَد واقعی و دانش معنوی جهان ما را نابود کند. همچنین مانند مخفی کردن این حقیقت که مسیح از اصل و نسب فرازمینی یا جهان‌های دیگر بود، قصد داشتند این حقیقت را نیز پنهان کنند که مسیح در واقع یک موجودیت هم مذکر و هم مونث بود، که از طریق یک آگاهی جمعی تجسم یافته بود، ازدواج کرده بود و فرزندانی داشت و حاصل یک لقاح پاک (آنچه کاتولیک ها لقاح پاک می نامند) نبود.
این جریان همچنین برای متوقف کردن تناسخ کمان مادر و کالبد سوفیانیک در شکل فیزیکی بر روی زمین طراحی شده بود، ادیانِ دستورکار بیگانگان منفی NAA در واقع بخش ذاتی و درونی در خلق شبکه مدونای سیاه بودند که منجر به تغذیه بافومت می‌شدند، که بافومت فرم منفی اگاهی سوفیانی است و برای معکوس سازی قلب الماس طراحی شده است. این جریان اساسا قلب کریستالی انسان‌ها و سیاره را خُرد می‌کند که منجر به آشکار شدن شبکه‌های قلب سیاه آنوبی می‌شود.
این دستور کار ضد کریستوس اتحادیه بیگانگان منفی NAA برای متوقف کردن تناسخ مجدد هر موجودیت کریستوسی از دیگر خطوط زمانی بر روی این خط زمانیِ زمین بُعد سومی بود.


در طول صد سال گذشته خیلی از افرادی که دارای تجربه مستقیم دزدیده شدن هستند، گزارش های مختلفی را در مورد ظاهر بیگانگان خاکستری ارائه داده اند، در بدن ها و کالبدهای مشابه اما در اندازه های متفاوت. آلیستر کراولی یک مهره مهم در همکاری با دستورکار بیگانگان منفی بود، همکاری ای که از تماس با بیگانه خاکستری در قاهره مصر در سال ۱۹۰۴ شروع شد. یک آنوناکی خزنده در کالبد یک بیگانه خاکستری بنام آیواس، کدهای کتاب قانون را به او منتقل کرد که این کتاب در واقع متن مقدس اصلی Thelema  می باشد، و گفته های مستقیم این موجود است که توسط او نوشته شده اند. همسر آلیستر کراولی، رز ادیس کراولی و همچنین خود این موجودات هم گفته می شود که عباراتی را در نسخه دستنویس کتاب نوشته اند. این تماس با یک سری ارتباطات و تعاملات با دستورکار بیگانگان منفی که در تمام طول عمر کراولی ادامه داشتند آغاز شد، تعاملاتی که به هدف تجلی مادی نیروهای شیطانی برنامه خورشید سیاه و تحت ظاهرسازی و معرفی کردن خود به عنوان 《فرشتگان مقدس محافظ》 انجام می شد. آنها با کراولی همکاری کردند و او را به محل نقاط کلیدی ورتکس های قدرت زمین فرستادند تا پرتال های بسته را باز کرده و به سلطه مردسالارانه و دزدی شبکه های قدرت زمین کمک کند. این مسئله به دستورکار بیگانگان منفی اجازه می داد تا یک فرم دیگری از ورود و دسترسی به زمین را از طریق شبکه های جادوی سیاه توسط توافق و همکاری با یک کالبد انسانی، بنام آلیستر کراولی انجام دهند.
این شبکه های جادوی سیاه بنام شبکه های توس یا شبکه ققنوس شناخته می شوند.آلیستر کراولی در واقع کسی بود که به خطوط زمان نرم افزار آرماگدون خدمت کرد و توسط بیگانگان برای اعمال کهن الگوهای جادوی سیاه برای نیروهای شیطانی، مورد نفوذ و کنترل قرار گرفت  که به هدف گسترش مناسک شیطانی بود. کهن الگوی کراولی، مترادف با جادوی سیاه است، به سبب اینکه ایگوی منفی زیاد و برنامه بیچارگی جنسی از تناسخ قبلی او به عنوان یک لرد معبدی سولار در آتلانتیس گرفته شده است. به او راه آموختن تونل های تایفون داده شد، که در واقع مسیرهای معکوس Sephiroth هستند، یا درخت سیاه زندگی بنام Qlippoth. دستورکار بیگانگان منفی علاقمند به کنترل کامل خاورمیانه هستند، و از این ناحیه برای تجاوز اصلی این دستورکار برای نفوذ به کراولی و تبدیلش به برده، به هدف فعال کردن کد خلقت بازسازی شده، بافومت و خطوط تغذیه آن و اتصالش با خیلی از لایه های ارواح متجاوز انگلی شد. بر طبق نظر محافظان، کراولی در اواخر عمرش بیشتر منحرف شد، و به شدت افسرده گشت، کسی که در حقیقت یک قاتل کودکان بود و مناسک شیطانی انجام می داد؛ تجاوز و قربانی کودکان و حیوانات در مسیر کسب نامیرایی و  قدرت بر دیگران.


خاکستری ها دارای پوستی با طیف رنگهایی از خاکستری روشن تا خاکستری تیره؛ خاکستری- آبی تیره یا خاکستری استیل هستند؛ مانند طیف رنگهای قلع تا رنج قهوه ای. برخلاف رنگهای متنوع پوست، به استثنای قدشان، فیزیولوژی کلی آنها شبیه به هم است و آنها عموما بر طبق قد و جایگاه سلسله مراتبی و با توجه به رفتار و وظایفشان در مورد افراد دزدیده شده، طبقه بندی می شوند. خاکستری ها تلپاتیک هستند، و از طریق  پروجکشن ذهنی قوی، تکنیک های ذهن به ذهن را از طریق چشم ها انجام می دهند، تکنیکی که در آن  به یک عصب بینایی متصل می شوند. آنها سازندگان بسیاری از ایمپلنت های بیگانه هستند که برای مطیع کردن انسانها بکار گرفته می شوند، یا اینکه تحت سیستم های اعتقادی کنترل ذهن اعمال می شوند،  بنابراین آنها ممکن است ارتباطات تلپاتیک را با استفاده از ایمپلنت های عصبی که در فرد کار می گذارند، تقویت کنند.به نظر می رسد بیشتر کالبدهای خاکستری ها در واقع پهبادهای بیولوژیکی هستند که در آزمایشگاه ساخته شده اند، و بنابراین نمی توانند از پس چرخه تکامل بیولوژیکی- روحی طبیعی، گسترش آگاهی و تناسل، بربیایند. به همین دلیل است که آنها انسان ها را می دزدند، در بین آنها نفوذ می کنند، و این به دلیل دی ان ای انسان که منحصربفرد است و قابلیت نگهداری حیات و نور را در درون بافتهای کالبد داراست، در حالی که کالبد های خاکستری ها در واقع بافتهای مرده یا کالبدهای مصنوعی هستند. عدم توانایی برای تکامل و یا تناسل باعث شده است که آنها و سایر بیگانگان زتا، برنامه های تولید مثل را از طریق هیبریدسازی انجام دهند، باردار کردن زن ها یا دزدیدن تخمک و اسپرم از افرادی که خصوصیات ژنتیکی دلخواه آنها را دارند به هدف تولید بچه های هیبرید.


موجودات بیولوژیکی فرازمینی:
خیلی از این موجودات زمانی انسانهایی بوده اند که درگیر جنگهای اوریون شده، و در سیستم اوریون گیر افتاده اند و به عنوان کارگر در کولونی های کار مورد استفاده قرار گرفته اند. بعضی از آنها در زمین، در لایه اختری توسط سایر نژادها مانند منتیس ها، خاکستری ها و رپتایلها به بردگی کشیده شده اند، و از آنها به عنوان کارگر در سایر سیستم های سیاره ای استفاده می شود. حتی بعضی از آنها به عنوان مینیون برای انتقال انسان ها در پروژه های انتقال ارواح MILABS مورد استفاده قرار می گیرند. آگاهی خیلی از آنها پاک شده است و بیاد نمی آورند که زمانی انسان بوده اند. 
این مسئله در حقیقت نتایج احتمالی حرکت ترانس اومانیسم در این خط زمانی فعلی زمین است، که به کنترل نیروی تاریکی بر روی روح می انجامد. وقتی که آگاهی انسان شبیه به یک هوش مصنوعی و بیولوژی ساختگی می شود، این موجود دیگر نمی تواند به شکل یک انسان ارگانیک تناسخ کند.


مهر زتا The zeta seal:
مهر زتا در لایه های کالبد آسترال سیستم قلب قرار داده میشود تا فعالسازی رشته چهارم دی ان ای را بلاک کرده که نتیجتا دسترسی به میدان های ارشد ( اولین لایه ذهن خود برتر) را در بعد پنجم قطع می کند. در واقع یک مانع فرکانسی بعد چهارمیست که در بدن فرد قرار داده میشود تا باعث ادامه تناسخ روح انسان در کالبد آسترال  تحت کنترل دستورکار بیگانگان منفی در طول فرآیند مرگ  میشود. این ایمپلنت موانع متعددی ایجاد می کند و از شناسایی توانایی های حسی قلب توسط بدن ذهنی یا ذهن آگاه جلوگیری می کند.


گروه های خزنده- حشره:
گروه های اصلی بیگانگان منفی؛ خزندگان آنوناکی، دراکوها، زتاها و نکرومیتون ها هستند که از فضاهای ماتریکس فانتوم در سیستم های موازی می آیند، و اتحادی با گروه های آنوناکی انجلیک سقوط کرده شکل داده اند موسوم به 《دستورکار بیگانگان منفی 》 تا بتوانند بر زمین سلطه داشته باشند. این گروه ها از تکنولوژی برای باز کردن کرم چاله های ترکیبی استفاده می کنند تا بتوانند قدرت مورد نیاز را برای انداختن کالبد زمین در یک سیستم سیاهچاله که به ماتریکس فانتوم ختم می شود را فرآهم کنند. ماتریکسی که در آن حضور دارند، و سپس می توانند بر روی سیاره و انسانها کنترل داشته باشند.
به این گروه ها، خورشیدهای سیاه و یا دستورکار خورشید سیاه هم گفته می شود.
گروه های خزنده- حشره:
_ بید اژدها از سیستم سیاهچاله اوریون.

_ سوسک انسان-مانند نکرومیتون، مردان سیاهپوش از خطوط نیبیرو.

_ امیکرون مردوک از آلفا سنچوری.

_ هیبریدهای سنچوری از امگا سنچوری.

_ زتا از ریگل، دستورکارهای زتا دراکو.

 _ زتا از سیستم زتا ریتیکولی.

گروه بید اژدها:
بید اژدها یا دراکوهای اومیکرون یکی از جناح های مربوط به اوریون هستند، یکی از گروه های متجاوز دستورکار بیگانگان منفی که از صورت فلکی اوریون می آیند و اکثرا از اطراف  Alnitak اطراف نواحی کمربند اوریون هستند. موجودات بید اژدها بینهایت شرور و خشن هستند و در پشت بیشتر فعالیتهای تروریستی در مناطقی مانند خاورمیانه و حول مسئله دروازه های ستاره ای دست دارند. جناح های تروریستی تندرو در خاورمیانه اساسا توسط رپتایل های اومیکرون سازماندهی می شوند و تکنیکهای ترور را به آنها آموزش می دهند. موجودات بید اژدها در واقع خزندگانی هستند که در خارج از بعد ما در کالبد هایی حضور دارند که توسط نیروهای شیطانی فرازمینی از اوریون کنترل می شوند، و جنبه بالاتر آنها در لایه مونادیک یا خط زمانی گایا حضور دارند. آنها به زمان نفوذ کردند، به هدف گسترش دستورکار کنترل تروریسم در این خط زمانی در گذشتشان، و در خطوط زمانی زمین در ماده. از طریق ایجاد سوراخ در بافت فضا-زمان ( سیاهچاله ها )، آنها قادر شدند تا از طریق لایه اختری به زمین نزدیکتر شوند.  اتفاقاتی مانند حادثه فوکوشیما در ژاپن، باعث آسیب به میدان زمین می شود و باعث می شود نیروهای آنها بتوانند عمیقتر در نواحی ای که قبلا دسترسی مستقیم نداشته اند، وارد شوند.

پسران بلیال:
پسران بلیال ترکیبی بزرگ از آگاهی های جمعی لوسیفری نور کاذب هستند که در لایه مادی حضور دارند، و در حین حال قسمتی از کنسرسیوم موجوداتی هستند که اتحادیه بیگانگان منفی را تشکیل می دهند. بیگانگان منفی ای که اصول لوسیفری را متجلی می کنند، مانند گروه بلیال، با خط ژنتیکی یا همتای ارتعاشی خود در سطح مادی متصل می شوند، که این همتای ارتعاشی، یک انسان است که ارتعاش فرم های فکری آگاهی جمعی مشابه را متجلی می کند. بیگانگان منفی اکثرا از گروه های خزندگان هستند که ارتباط خود را با منبع خلقت از طریق رد اصول طبیعی قطع کرده اند، و یک واقعیت مصنوعی بر پایه سفیروس کابالا از زحل و معماری معکوس درخت سیاه زندگی را ایجاد کرده اند. در نتیجه قطع ارتباط معماری ارگانیک که باعث ایجاد یک منبع تغذیه باز انرژی نیروی حیاتی برای بیگانگان شده است، در یک سیستم آشفته ( آنتروپیک)، دی ان ای آنها به طرز فزآینده ای آسیب دیده است.

سلسله مراتب عزازیل:
به نظر می‌رسد که این آگاهی موجودیت عزازیل بذر جنگ علیه خدا (anti god) را در نیروهای کهن و اولیه خود نگه داشته است و با این حال اینطور احساس می‌شود که با سلسله مراتب عمومی “نیروهای شیطانی” تفاوت دارد. برخی از این سلسله مراتب در حال ظهور، گلوم‌های شبکه NRG (شبکه معکوس سازی نفیلیم ) بودند، همان ” موهن ها”. این‌ها مخلوقات عجیب و غریبی هستند که از انحرافات برنامه بیچارگی جنسی به‌وجود آمدند، هردو آن‌ها توسط انسان‌ها تولید و توسط منفی‌ها هدایت می‌شوند. یسود (یا همان کره دوم در درخت زندگی کابالا/ 2D) مکان اشکال نهایی است که در مالکوت/زمین به ماده تبدیل می‌شوند. جملیئل تصاویر ناقص و آلوده‌ای هستند  که باعث تولید نتایج ناپسند در یسود یا شکاف 2D/4D (شکاف بین کره دوم و چهارم) می‌شوند. فرم بیرونی یا پوسته، دستور ogiel است، “کسانی که از خدا فرار می‌کنند”.

لیزا رنی