خود برتر ما همیشه بالاترین نفع ما را در نظر می گیرد، اما گاهی اوقات بواسطه صدای نفس (ایگو) در آن غرق می شود.

توجه نفس (ایگو) ما بیشتر در چیزهای مادی، موفقیت و اینکه چگونه دیگران ما را درک می کنند است.
اما خود برتر، به هیچ کدام از اینها علاقمند نیست.
اما خود برتر ما می خواهد به یاد بیاورید که شما دقیقا جایی هستید که باید باشید!
اشتباهاتی که از شما سر زده، فقط درس هایی بود که شما را به جایگاهی پیوند می‌دهد که باید باشید.
این اشتباهات گام مهم و لازم بوده است.
خودبرتر شما می خواهد به یاد داشته باشید که لحظه هم اکنون تنها لحظه ای است که می توانید تغییر دهید.  نفس (ایگو) اغلب در گذشته است و آن پیش آمدها را بارها مرور میکند.
 همچنین ایگو دوست دارد وقت را صرف آن کند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
اما، در هیچ یک از این مکانها نمیتوانید واقعیت را تغییر دهید، شما باید حرکت کنید.
خود برتر شما میخواهد به شما یادآور شود که هر آنچه شما نیاز دارید، در خود دارید!
خود شناسی و  ارزش شما برای آگاهی شما بسیار مهم است.  شما تنها قاضی واقعی ارزش خودتان هستید.
هیچ کدام از این ها بازتاب ارزش واقعی شما نیست.
 شما هرگز به اهداف حقیقی خود دست نخواهید یافت اگر مدام در پی خشنود کردن (راضی نگه داشتن) دیگران باشید.
خود برتر شما می‌خواهد بیاد داشته باشید با عشق هدایت شوید و نه ترس.
نفس (ایگو) با ترس هدایت میشود. نفس یا ایگو از نداشتن، و کافی نبودن ترس دارد.
تنها راهنمایی که خود برتر شما آنرا دنبال میکند عشق است، یعنی بالاترین ارتعاش (فرکانس).
نفس یا ایگو توسط ترس، یعنی پایین ترین فرکانس هدایت می شود.
خودبرتر ما می خواهد به یاد بیاوریم که امنیت ما در پذیرفتن است و‌ نه در کنترل.
ما انسان ها همیشه برای امنیت تلاش می کنیم، این بدان معناست که ما دوست داریم زندگی را کنترل کنیم، اما ما واقعا نمی توانیم همه چیز را کنترل کنیم، به همین دلیل یادگیری حرکت (رفتن) همراه روند (زندگی) کمک می کند تا ما به جای کنترل بیشتر پذیرا باشیم.
 اعتماد به برنامه خود …
تقلای هر روز درون انسان، این است که فکر کنیم چیزها باید به روش معلوم و معینی باشند بجای پذیرفتن واقعیت همانگونه که هست.
ما اینجا نیستیم که دیگران را قضاوت کنیم، ما اینجا هستیم برای انجام دادن بهترینمان در این زندگی و در این شکل و جسم. 
مأموریت شما، زمانی که شما متولد شدید، مأموریت فردی شماست، این بسته به شماست که آنرا به انجام برسانید، و نه هیچکس دیگری.
خود برتر شما می خواهد بیاد داشته باشید که نیازی به تعمیر  ندارید.
شما به اندازه کافی خوب هستید.
رشد معنوی از طریق «بهتر شدن» نیست، از «پذیرش خویشتن»  می آید.
هنگامی که شما خود را همانطور که هستید کامل بپذیرید، الگوهای ناسالم اندیشه شروع به ناپدید شدن میکنند.
هنگامی که شما با هدایت خویشتن برتر هماهنگ میشوید، به یاد خواهید آورد که هدف واقعی شما چیست … و باز هم باید گفت،  خودآگاهی، کلید است!
هنگامی که با آگاهی پیرامون خود همنوا میشوید به این چم است که در مسیر ارتباط خواهید بود.


https://www.disclosurenews.it/en/higher-self-vs-ego-self-awareness-is-key/