پلیدیان ها گزارش میدهند که یک موج نور آبی قوی، جزیره مغناطیسی را با قدرت دربر گرفته بطوریکه سریعا چندتا از سوراخ های جزیره را که هنوز امکان ورود نیروهای منفی از طریق آنها وجود داشت را مسدود کرده است. البته، این شکاف ها دیگر هرگز باز نخواهند شد، و بستگی به نگهدارنده های مغناطیسی و موارد مشابه دارد که شرایط پایدار را حفظ کرده و از ایجاد حفره های جدید جلوگیری شود. البته، به معنی این نیست که نیروهایی که با عشق مبارزه میکنند، تجلی نمی یابند و سعی نمی کنند تا در برنامه های نیروهای نور اختلال ایجاد کنند، اما مطمئنا یک حرکت بزرگتر قریب الوقوع خواهد بود و، بیشتر و بیشتر، امنیت در اقدامات نیروهای نور در این ناحیه دیده خواهد شد. 

سه ستون بافته شده از نور در سه نقطه خاص جزیره قرار داده شده که محل آنها ذکر نشده است. این ستون ها به گونه ای هستند که به شکل سربازانی در گنبد آسمانی به نظر می آیند و در سطح جزیره نصب شده اند. این بافته های نوری دارای یک رنگ نئون مانند هستند، و یک انرژی ای که اوج می گیرد و فرود می‌آید، خیلی سریع از بالا تا سطح زمین. آنها برای مدت تقریبا یک دقیقه به شکل یک طیف رنگارنگ هستند، و  سپس برای دو دقیقه تبدیل می شوند به یک طیف آبی رنگ شگفت انگیز.این بافته های نوری، انرژی های بیشتری را از دنیای مغناطیسی Quadril5 به زمین می آورند. پلیدیان ها توضیح می دهند که مساله تنها راجع به انرژیهای Hip 5 نیست، بلکه مربوط به دنیاهای مغناطیسی است، مثل Vitril-X و EX-Prix. این تمرکز مغناطیسی روی جزیره باعث ظرافت زیادی می شود، و نتیجتا باعث درک این موضوع میشود که چیزها آنقدرها هم سفت و جامد نیستند. 

آنهایی که حساس تر هستند، می توانند به وضوح ظرافت محیط را وقتی وارد جزیره می شوند حس کنند، چون مغناطیس تمایل دارد همه چیز را ظریفتر کند. در مغناطیس شدید، چیزها غیر مادی می شوند، و فقط به شکل انرژی خالص تجلی می یابند، که تمایلی برای تراکم بیشتر ندارد. آنها گزارش میدهند که «باران» کریستال های Lapel در سرتاسر جزیره وجود داشته، و کریستال ها را در سرتاسر ناحیه پخش کرده! چند موجود که در نفرت خودشان زندانی بودند، سریعا به بالاترین اسفیر دست یافتند، و حدودا در ساعت 4:00 صبح روز ششم نوامبر 2017، یک سفینه مادر بر روی جزیره قرار گرفت تا به هارمونیزه کردن جریان های قدرتمند موجود در آنجا کمک کند. این نیروها منفی نیستند، و وقتی ساکنین جزایر نور صبح از خواب بلند شوند، زیر بار شوک مغناطیسی شدید نخواهند بود. آنها همچنین گفته اند این فعالسازی که در لحظه آخر انجام شد، در سراسر کشور فعالسازی جزیره های حافظ و نگهدارنده نیرو را کلید زد. در ابتدا آنها مرا از هفت جزیره که با قدرت فعالسازی شده اند، مطلع کردند.

 

هشت جزیره برزیل:

جزیره صداقت: Brasilia
آنها می گویند به دلیل حرکتی که در این شهر انجام شد، برخی از افراد می توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و متوجه یک تناقض کنایه آمیز شوند. و آنها با عشق می گویند که این مکان به عنوان پایگاه نگهداری انرژی صداقت درحال آماده سازی است. بنابراین، ساکنین این جزیره باید سریعا شروع کنند به حمایت از این انرژی، تا به همه کشورها و کل سیاره گسترش پیدا کند. 

جزیره موفقیت: São Paulo

ساکنین این ناحیه فراخوانده شده اند تا این نیرو را برای گسترش در سراسر کشور و سیاره حفظ کنند! کسانیکه مشکل مالی دارند، ضرورتا نیازی نیست به آنجا نقل مکان کنند مگر اینکه قلبا حس کنند، اما مطمئنا، این ناحیه شروع به گسترش انرژی موفقیت می کند، و شروع می کند به ابطال هرگونه برنامه محدودیت و محرومیت. ساکنین جزیره! پروژکتور نشانه گیری شده است.

جزیره اتصال مجدد: (Minas Gerais (Belo Horizonte)

ساکنین این جزیره درحال دریافت یک پروژکتور خاص هستند: برای نگهداشتن انرژی اتصال مجدد کهکشانی. آنها نیروی وحدت را نگه داشته و گسترش می دهند و با یاد آوری خانه برای سایر جزیره ها و سیاره، اذهان انسانها را برای برقراری ارتباط با نیروهای صعود کرده و کهکشانی آماده می کنند. ساکنین این جزیره البته ارتباطات بیشتری با شهروندان کهکشانی خواهند داشت و این تجربیات را با دیگران به اشتراک می گذارند. این مسئله به این معنی نیست که سایر جزایر نمی توانند ارتباط داشته باشند، بلکه یک پروژکتور خاص به سمت آن جزیره برای حمایت از ساکنین تنظیم می شود.

جزیره برادری:       (Ceará (Fortaleza

ساکنین این جزیره انرژی برادری را در سایر جزایر گسترش می دهند، و الهام بخش احساسات اتحاد و همکاری هستند.  یک پروژکتور قدرتمند با رنگ طلایی و سرخ یاقوتی در آنجا تنظیم شده و همه ساکنین را برای اتصال و گسترش این انرژی قوی فرا می‌خواند.

جزیره فداکاری:      (Bahia (Salvador

ساکنین این جزیره انرژی فداکاری و تعهد را گسترش می دهند، و برای سایر جزیره ها و سیاره الهام بخش این نیرو هستند، با هدف اینکه فداکاری و تعهد عاشقانه آنها باعث رشد و کمک به همه و خودشان شود. آنها برای کسانی که نمی توانند کاری را که دوست دارند برای مدت طولانی انجام دهند، الهام بخش هستند، تا این افراد بتوانند با حرکات های لازم و پیشرفت ها منطبق شوند! یک پروژکتور آبی تیره در این جزیره نصب شده است.

جزیره بدون مرز:   (Santa Catalina (florianópolis

در این جزیره، همه ساکنین یک پروژکتور قدرتمند را دریافت می‌کنند که به سایر جزایر و سیاره متصل می شود، این پروژکتور برای افراد، الهام بخش وحدت است و این باور که هیچ نیازی به وجود مرز بین افراد نیست. ساکنین این جزیره می توانند، اگر با برنامه منطبق شده باشند، مدیتیشن انجام دهند و در آن باید همه مرزهای سیاره را در نظر بگیرند که محو شده است و همه انسانها با هم متحد شده اند، بدون پیش داوریها و ترسها؛ تجسم گسترش عشق و مهربانی در شهرها و خنثی سازی کامل سلاحهای کشتارجمعی، که بر اساس شعار کاذب «امنیت ملی» ساخته شده اند. ساکنین جزایر، باهم متصل شوید و مرزها را بشکنید!
https://www.disclosurenews.it/en/the-islands-and-their-expressions

جزیره پرتال ها:     Rio de Janeiro

در این جزیره پرتال های مختلفی وجود دارد که همه جا پخش شده اند، و ساکنین آنجا فراخوانده شده اند تا انرژی را پخش و فعال کنند، که بیشتر پرتال های مهربانی و خیرخواهی هستند. سنگ Gavea یکی از قویترین نقاط این ناحیه است. ساکنین جزیره نه تنها انرژی خیرخواهی را گسترش می دهند، بلکه برای سایر جزایر الهام بخش بازگشایی دوباره پرتال هایی هستند که مدتها قبل بسته شده اند. هر جزیره طبیعتا پرتال های خاص خودش را دارد، و هر کدام از ساکنین میدانند که چه چیزی باید فعال شود. یک پروژکتور ترکیبی زرد-طلایی با سفید روشن نصب شده و منتظر است تا توسط همه ساکنین جزیره حمایت و حفظ شود. حداقل آنهایی که بولتن ما را مطالعه کرده اند، می توانند با این حقایق منطبق شوند و آنها را به کسانیکه هنوز هماهنگ نشده اند، منتقل کنند، تا آنها هم بتوانند پرتال ها را در درونشان دوباره فعال کرده و وارد پروسه شوند.

جزیره مغناطیسی:       (Curitiba (Paraná

این جزیره مسئول لنگر کردن و حفظ مغناطیس است، نیرویی که کمک می کند به حل کردن ایدئولوژی مادی گرایی شدید و اتصال مجدد وجود به روح، و ترغیب آن به عشق بدون محدودیت، و اعلام مجدد اینکه همه چیز در خلقت، انرژیست، و ابدی. چند موجود مغناطیسی در این جزیره تناسخ کرده اند و/یا از جزایر دیگر می آیند و از برنامه روحشان الهام می گیرند. در این جزیره نکته جالبی وجود دارد: وجود مغناطیس به ارواح کمک می کند تا با سرعت زیادی لحظات اعتلا یافته غیر مادی خلق شوند. این مسئله به افراد کمک می کند تا اعتلا یافته ترین تجربیاتی را که بدن های کربنی در حال تغییر آنها بتواند تحمل کند، داشته باشند. ساکنین این جزیره فراخوانده شده اند تا همیشه عشق را نگه دارند و هر گونه انرژی مادی گرایانه‌ شدید را در تعادل و با ظرافت تبدیل و استحاله کنند. تعادل بین ماده و روح ضروریست، در این صورت شما می توانید تجربیات بیشتری در مسیر صعود داشته باشید.

در یک جزیره کوچک که اجازه تسلط انرژی مادی داده نمی شود، انرژی مغناطیس شدید کمک می کند برای ایجاد یک جو روحی زنده و پویا، که طبیعتا با انرژی ظریف موجود، به تعادل میرسد. ذهن انسان برای مادی گرایی برنامه ریزی شده است، اما کسانیکه وارد جزیره می شوند، هر چقدر هم مادی گرا باشند شدیدا به مسائل غیر مادی جذب می شوند. مغناطیس موجود به شدت جاذب است. جاذب روح.به دلیل رسیدن این اطلاعات، موجوداتی که در ارتعاش پایین فعالیت می کنند و احساس می کنند که محافظین این حوزه ها هستند، به شدت از Gabriel RL عصبانی هستند. بنابراین درخواست می شود و آن پروژکتورهای دوست داشتنی برای او فرستاده می شوند، که یک میدان محافظ کوانتومی آبی تیره را در اطرافش شکل می دهند، که از رسیدن و برخورد تشعشات این موجودات با او جلوگیری می کند. برخلاف حضور کد ZiL Master، پرتوها هنوز می توانند برسند، بنابراین تقاضای کمک بیشتر شده است. پلیدیان ها همچنین گزارش می دهند که واحدهای اطلاعاتی زیادی وجود دارد. من، گابریل، وقتی بولتن جدید بیرون بیاید، جزیره های بیشتری را معرفی خواهم کرد. هر وقت که من اطلاعات زیادی مانند این را دریافت کردم، کمی خسته شدم چون مجبور هستم همه اطلاعات رسیده را کدشکنی کنم. من در این مورد، به عنوان یک مترجم کوانتوم عمل می کنم. من راجع به همه جزایر برزیل اطلاعات خواهم داد، و هرچیزی که در رابطه با آن اطلاعات بخواهند. 
https://www.disclosurenews.it/en/the-islands-and-their-expressions