مارس ۲۰۱۶
زمان آن رسیده است که بخش زیادی از برنامه صعود این سیاره منتشر گردد.
در ۲۵ مه ۱۹۷۵، پنجره صعود به روی این سیاره باز شد؛ در ۱۱ آگوست ۱۹۹۹ نقطه عطف این فرایند روی داد، و پنجره در ۷ ژولای ۲۰۲۵ بسته خواهد شد.
 نیروهای نور همیشه برنامه داشته اند که ناهنجاری اولیه تاریکی را پاکسازی کنند و رخداد را در این پنجره صعود کلید بزنند، و این برنامه تغییر نکرد. 
این پنجره زمانی بر مبنای این واقعیت علمی استوار است که خورشید درحال انقلاب در بازه ۱۹۷۵ تا ۲۰۲۱ کاملا با استوای کهکشانی همسو است، این همسویی از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ کامل است:
http://alignment2012.com/whatisga.htm
http://www.soulsofdistortion.nl/download/Crucifying%20the%20Earth%20on%20the%20Galactic%20Cross.pdf
همسویی خورشید درحال انقلاب با استوای کهکشانی در تقدیم اعتدالین که چرخه ۲۶ هزار ساله است تنها دو بار رخ می دهد. در واقع، تقدیم اعتدالین کاملا با تپش قلب کهکشانی هماهنگ است؛ تپشی که هر ۲۶ هزار سال ابرموج کهکشانی را به سوی بازوهای مارپیچی کهکشان گسیل می کند. بنابراین هر همسویی خورشید درحال انقلاب با استوای کهکشانی، درست در زمان ابرموج کهکشانی روی می دهد:  یک ابرموج عظیم که هر ۲۶ هزار سال روی می دهد، و یا یک ابرموج میان-چرخه ای که ۱۳ هزار سال پس از هر ابرموج عظیم روی می دهد. 
https://books.google.si/books?id=Ob1rAwAAQBAJ&pg=PA334&lpg=PA334&dq=do+superwaves+periodically+jerk&source=bl&ots=xb7YaTKsB9&sig=iTX6pXpGqyoiOT-HouKVh45BqXk&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwjc_c3Nqq_LAhVBbQ8KHX0IAnUQ6AEIJjAA#v=onepage&q=do%20superwaves%20periodically%20jerk&f=false
خوشبختانه، ابرموج کهکشانی که ما انتظارش را می کشیم، ابرموج میان-چرخه ای است، و تا حد زیادی متعادل تر از آخرین ابرموج است که باعث معکوس شدن ژئومغناطیسی گوتنبرگ و انقراض جمعی گونه های پلایستوسن در ۱۳ هزار سال پیش شد و در نهایت به سیل آتلانتیس انجامید.
با این حال آنقدر قدرتمند خواهد بود که تمام تاریکی را از منظومه خورشیدی ما بزداید، و همچنین تاریکی را از سطح زمین پاکسازی کند، و رخداد را کلید بزند. 
نقطه مرکزی این تغییر و تحول کیهانی ۲۶ هزار سال پیش، برای زمان خورشیدگرفتگی کامل فیکس کراس در ۱۱ آگوست ۱۹۹۹ تعیین شد.  
نقطه مرکزی، بسیار نزدیک است به تاریخ دقیق همسویی خورشید در حال انقلاب و استوای کهکشانی. منجم ژون میوس، زمان این همسویی را مه ۱۹۹۸ حساب کرده است. اسملایکوف این تاریخ را دقیقتر حساب کرد و به ۷ مه ۱۹۹۸ رسید: 
http://2012wiki.com/index.php?title=Galactic_Alignment
پلایدیان ها به من اطلاع داده اند که تاریخ دقیق ۱۷ مه ۱۹۹۸ بوده است. این روزی است که سرنوشت این سیاره تعیین شد، و نیروهای نور دانستند که برنامه صعود به موفقیت خواهد رسید.
پس از باز شدن پنجره صعود در ۱۹۷۵، نور زیادی از ابعاد بالاتر به سمت جمعیت سطح زمین جریان یافت و باعث شکل گیری بیداری جمعی و حرکت “عصر جدید” اصیل دهه ۸۰ شد. با این حال، موجودات صعودکرده از ابعاد قدرت ناهنجاری اولیه آگاه نبودند و نمی توانستند نیروهای تاریکی که در سایه عمل می کردند را متوقف کنند. نیروهای تاریکی به حرکت عصر جدید نفوذ کرده اند، به برنامه فضایی نگهبان شمسی (سولار واردن) نفوذ کردند، و در نهایت در اوایل ۱۹۹۶ سیاره و منظومه شمسی را تصرف کردند. 
بین سال های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۸، نیروهای نور در شوک بودند و نیاز داشتند سازماندهی مجدد کنند، و برنامه صعود نیز بایستی بروزرسانی می شد. در ۱۹۹۸ ناوگان پلایدیان مجددا وارد منظومه شمسی شد، و در ۱۷ مه ۱۹۹۸، از منابع بالاتر، بخش هایی از برنامه صعود جدید را دریافت کردند. در اوایل ۱۹۹۹ فرماندهی آشتار مجددا ورود به منظومه شمسی را آغاز کرد، و اکثر انسانهای زمین را در آگوست ۱۹۹۹ به خوشه پروین منتقل کردند.
پیش از ۱۹۹۹، انسانهای زمین شامل حدود ۷۰ میلیارد روح در سطح اتریک و اختری بود و ۶ میلیارد انسان تناسخ یافته. 
اکثریت این ۷۰ میلیارد روح انسان تناسخ نایافته در ۱۴ آگوست ۱۹۹۹ به سفینه های مادر فرماندهی آشتار منتقل شدند و سپس به سیاره معینی در حاشیه خوشه ستاره ای پروین انتقال یافتند و در آنجا درمانی که به شدت نیازمندش بودند دریافت کردند.
 ارواحی که در سطح اتریک و اختری باقی ماندند، ارواحی بودند که یا مستقیما توسط آرکان های غیرفیزیکی گروگان گرفته شده بودند، و یا وابستگی شدیدی به سطح فیزیکی داشتند، و یا ماندند تا به عنوان راهنمای روحی به انسانهای تناسخ یافته کمک کنند..

بین ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۶، نیروهای نور برنامه صعود را کاملا محرمانه نگه داشته اند تا اجازه ندهند نیروهای تاریکی در این برنامه دخالت کنند. چنل ها و افراد متعددی که شهود قوی داشتند تلاش کردند به برنامه صعود دسترسی پیدا کنند اما هیچ سیگنالی دریافت نکردند.
اکنون اجازه یافته ام تا یک بخش از برنامه صعود را برای جمعیت سطح زمین افشا کنم. 
فرایند صعود واقعی در لحظه رخداد آغاز خواهد شد. انرژی های ورودی از سمت پالس کهکشانی شروع می کنند به جریان یافتن درون میدان انرژی همه انسان های روی زمین. این انرژی عشق است که مستقیما از قلب کهکشان می آید و درمان ضروری و مورد نیاز برای انسانها را به ارمغان می آورد. 
صعود هم یک فرایند فردی و هم یک فرایند جمعی و گروهی است. هر فرد تجربیات درونی خودش را خواهد داشت، و درمان، رها کردن گذشته و تغییر درونی را پشت سر خواهد گذاشت. بسیاری افراد همزمان فرایند مشابهی را پشت سر خواهند گذاشت، و این موضوع باعث تقویت میدان نوری اطراف زمین خواهد شد و دروازه را برای بسیاری افراد دیگر باز می کند که در غیر این صورت از پس این کار بر نمی آمدند. 
مدت زمان فرایند کامل صعود برای پیشرفته ترین افراد چند سال است، و برای افراد دیگر بیشتر است. 
صعود واقعی وقتی روی می دهد که همه انسدادهای جریان انرژی رفع شوند و در کالبدهای ذهنی، عاطفی، اتریک، پلاسما و فیزیکی  ابررسانا شویم.
این موضوع ابعاد وسیعی دارد و هنگامی که مجوز دریافت کنم مطالب بیشتری در این زمینه منتشر خواهم کرد.
در لحظه رخداد، نیروهای نور فقط به طور غیر مستقیم و بوسیله انتشار و افشای اطلاعات از رسانه های جمعی با انسانها تماس برقرار می کنند. اما پس از تکمیل بازداشت ها و خلع قدرت کابال، و پس از آنکه اکثریت جمعیت انسانها بر شوک اولیه غلبه کردند، نیروهای نور شروع می کنند به برقراری تماس مستقیم با افراد معین. به احتمال زیاد این فرایند چند هفته تا چند ماه پس از رخداد آغاز خواهد شد. 
در آن زمان، منطقه های تماس ایجاد خواهد شد. منطقه های تماس در واقع اماکن و زمین هایی در ملک های شخصی افراد است که مالک جهت تجربه تماس در نظر گرفته است. 
سپس این صاحبان ملک و زمین تماس فیزیکی با پلایدیان ها را تجربه خواهند کرد، که با سفینه های نوری کوچک beamship بر زمین در نظر گرفته شده فرود خواهند آمد.
سپس این افراد معین، از طریق رسانه های جمعی تجربه هایشان را گزارش خواهند کرد، و بدین وسیله، انسانها را از واقعیت “تماس” مطلع خواهند ساخت. 
این مناطق تماس بیشتر و بیشتر می شوند، تا هنگامی که جرم بحرانی لازم برای تماس نخست ایجاد شود. 
تماس نخست یعنی آغاز رسمی روابط دیپلماتیک میان انسان زمینی و نژادهای فرازمینی مثبت. طبق برنامه، این برنامه حدودا یک سال پس از رخداد در سازمان ملل متحد روی می دهد، و از طریق رسانه های جمعی منتشر خواهد شد.
پس از تماس نخست، فرازمینی های مثبت توزیع فناوری های پیشرفته را آغاز می کنند که باعث می شود انسانهای زمین به سرعت وارد عصر طلایی بعدپنجمی شوند. 
همزمان، بسیاری از افراد بیدارشده شروع می کنند به تغییر محل زندگی تا اجتماعات هدفمند تشکیل دهند، که مناطق نوری نامیده می شوند. با حذف تأثیرات آرکان های غیرفیزیکی، این افراد سرانجام در این جوامع می آموزند که با یکدیگر در هماهنگی زندگی کنند، و هر فرد هدف بالاترش را دنبال می کند و افراد به اتفاق هم یک ماندالای نور زیبا تشکیل خواهند داد. مناطق نور رشد خواهند کرد و تکامل خواهند یافت، ارتعاشات آنها افزایش خواهد یافت و در عرض چند سال از طریق ستونهای نور به سفینه های مادر فرماندهی آشتار متصل خواهند شد. این ستونهای نور فرایند صعود جمعی را شتاب خواهند بخشید. 
اتاق های صعود یک فناوری مثبت ارگانیک بسیار پیشرفته هستند که ارتعاشات ما را افزایش خواهند داد و ابزار فوق العاده خوبی در فرایند صعود ما هستند. پس از تماس نخست از این فناوری برای تسریع فرایند صعود کسانی که آمادگی دارند استفاده خواهد شد.
پس از تماس نخست، سفینه های فرماندهی آشتار و کنفدراسیون کهکشانی بیشتر و بیشتر قابل رؤیت خواهند بود چراکه در مواضع خودشان در سراسر منظومه شمسی دیکلوک خواهند شد (مرئی میشوند). 
بهترین توصیفی که توانستم از فرماندهی آشتار و کنفدراسیون کهکشانی روی سطح زمین بیابم به این شرح است: 
https://kauilapele.wordpress.com/2014/03/12/michael-el-legion-3-11-14-interview-with-alexandra-meadors-mp3s/
https://www.youtube.com/watch?v=mPfcwFQBr6o
و یک توصیف قابل اعتماد و از نظر بصری زیبا که می تواند به تصور زندگی پسارخداد کمک کند: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jn05E0KEdpY

تا آن هنگام، می توانید از فرازمینی های مثبت بخواهید در زندگی روزانه به شما کمک کنند و یک مثال به این شرح است: 
http://nathalijans.com/2015/09/29/we-are-flooded-with-help-and-love-available-for-72-hours-spaceships-and-help-from-divine-beings/
نیروهای نوری فرماندهی آشتار و کنفدراسیون کهکشانی نشانه های نزدیک بودن پیروزی را ارسال می کنند.
مثل این نشان V (ویکتوری) که دقیقا در نقطه وسط بین دو کنفرانس قبلی ام در ساحل لاگونا و اروین ظاهر شد: 
http://www.sott.net/article/302939-Huge-V-shaped-cloud-seen-over-Carson-and-other-cities-in-California-during-Harvest-Moon-Eclipse
و این سفینه نوری پوشیده در ابر پلایدیان ها که در نزدیکی سن هوزه کاستاریکا و یک ورتکس انرژی پلایدیان مهم، ظاهر شد: 
http://www.epictimes.com/2015/09/mysterious-iridescent-cloud-phenomenon-spotted-over-skies-in-escazu-costa-rica/
پیروزی نور
منبع:
http://2012portal.blogspot.com/search?q=Ascension+plan