اگر می پرسید چرا هنوز رخداد بوقوع نپیوسته است، پاسخ این است که،  چاه اولیه نوسانات کوانتومی ناهنجاری زمین، یا به عبارت دیگر، ورتکس اولیه انباشت ناهنجاری زمین، که توسط شبکه پلاسمایی که ایمپلانت است برقرار است و توسط مکانیزم اقدام متقابل بمب های استرانجلت و تاپلت حمایت می شود، زمینه و استراتژی کلان کیمراست که باعث شده است زمین هنوز در وضعیت قرنطینه باشد، و رخداد، افشا، و تماس اولیه را دور نگه داشته است. قسمت هایی از ساختار ورتکس انباشت پلاسما اخیرا توسط دانشمندان جریان اصلی کشف شده است:
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3107166/Giant-plasma-tubes-SPACE-Huge-structures-spotted-circling-Earth-filled-charged-particles-sun.html
فعالیت این ورتکس انباشت پلاسما هر ماه حدود کامل شدن ماه و همزمان با باز شدن درگاه پلاسمایی زمین-ماه تشدید می شود:
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/17apr_magnetotail/
هنگامی که درگاه پلاسمایی زمین-ماه باز است، هم حضور نور، و هم پاکسازی تاریکی تقویت می شود. 
اولین بار 26000 سال پیش ایمپلانت های پلاسمایی درون جمعیت انسانهای سطح سیاره کار گذاشته شدند. هربار که فردی در آستانه تناسخ مجدد قرار می گرفت، دوباره ایمپلانت گذاری می شد. به این روش بود که در یک چرخه 26000 ساله جمعیت مردمان سطح سیاره در فراموشی و نسیان نگاه داشته شدند. 
ایمپلانت ها توسط ایستگاه های ایمپلانت زیر سطح سیاره و مناطق دیگر منظومه شمسی برقرار می ماندند، و از پلاسمای منفی که از فضای بین سیاره ای و بین ستاره ای بدست می آمد تغذیه می شدند.
ایمپلانت یک سیاهچاله پلاسمایی است که قطر تقریبی آن معادل قطر یک الکترون (ده به توان منفی 17 متر) است. در یک میدان مغناطیسی قوی چرخش دارد که اثری ضدگرانشی بر پلاسما تولید می کند.
شبکه ایمپلانتهای موجود در کالبدهای انرژی پلاسمای جمعیت مردم سطح سیاره عمیق ترین چاله ناخودآگاه جمعی است، و اساس و پایه ورتکس انباشت پلاسمای منفی سیاره حساب می شود. 
ایمپلانت های لوب جلوی مغز اثری مخرب بر قدرت تصمیم گیری دارد و فرد را از منبع آفرینش منفصل می کند. ایمپلانت های موجود در کرتکس مغز خزنده فرد را در اضطراب بقا گرفتار می کند و اینگونه است که فرد مستعد تبدیل شدن به برده و  کارگر نظام بانکداری مرکزی می شود.ایمپلانت های بالای ناف آسمان را از زمین، مرد را از زن، احساسات را از ذهن، و عشق را از جنسیت جدا می کنند. این ایمپلانتها شخصیت را قطعه قطعه می کنند و جلوی جریان انرژی حیاتی کندالینی را سد می کنند. آنها احساسات را سرکوب می کنند که باعث می شود ارتعاشات خوشحالی و شادی به ناراحتی، و سپس خشم، و بعد افسردگی، و بعد ترس، و باز پایین تر به بی حسی، و نهایتا بی هوشی تنزل یابد. به این دلیل است که بسیاری مردم هیچ چیزی حس نمی کنند. 
نور ساطع شده از خورشید مرکز کهکشان باعث انحلال ایمپلانتها می شود. سنگهای سینتامانی در نقش لنزهای کانونی برای این انرژی عمل می کنند و فرایند انحلال ایمپلانتهای پلاسمایی را تسهیل می کنند. 
شما می توانید فرایند حذف ایمپلانتها را با این مدیتیشن بسیار اثرگذار شتاب دهید:
http://www.imagerynet.com/ties/ties.html
در این تمرین مدیتیشن، شما خودتان را درون یک حلقه عدد 8 قرار می دهید و ایمپلانتهایتان را درون حلقه دیگر، که این فرایند در لینک بالا تشریح شده است.
یک پروتکل جالب دیگر برای حذف ایمپلانتها:
http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/05/implants-clearing-protocol.html
مفهوم کارما به معنی مجازات و پاداش، و مفهوم مدرسه و آموزشگاه بودن زمین، توسط آرکان ها طراحی شد تا مردم حقیقت را در مورد نظام سلطه و شبکه ایمپلانت آرکان و کیمرا نفهمند.
این درست است که هر فرد مسئول اعمالش است و نیز اینکه ما می توانیم از اشتباهاتمان درس بگیریم، اما این که بگوییم تجربه زندگی کنونی ما عقوبت اعمال منفی گذشته ماست یک طرح فریبکارانه بسیار نامحسوس و عمیق است، و توجیه گر اعمالیست که کابال انجام می دهد، چراکه طبق این تفکر کابال صرفا در حال «آموزش ما در مدرسه زمین است»

منبع

http://2012portal.blogspot.com/2015/06/implants.html