همانطور که همه شما میدانید ما در زمان یک دگرگونی بزرگ هستیم و روح ها طبق قراردهای روحی خودشان برای هر فرد، به خطوط زمانی مربوطه خودشان جابجا میشوند.

 

گفته شده که دو خط زمانی بعد چهارمی مجزا وجود دارد که برای رشد و تجربه تراکم پایینتر روح در نظر گرفته شده است.

 

یک خط زمانی بعد چهارمی برای حدود دو تا سه سال بصورت خطی و با یک پایان اخرالزمانی جریان خواهد داشت.خط زمانی دیگر برای حدود ۷۱ سال و همچنین با یک پایان اخرالزمانی جریان خواهد داشت.

متأسفانه گاهی تحولات در چنین سطح عظیمی با پیامدهای شدید فاجعه آمیزی همراه است. ما اکنون در آن زمان تحولات هستیم.

روح هایی که انتقال به یکی از این خطوط زمانی بعد چهارمی را انتخاب کرده اند هم اکنون در حال قرار گرفتن بر روی این خطوط زمانی هستند.

 

آنچه که ما از مرگ میدانیم، قرار گرفتن واقعی روح ها در یکی از این خطوط زمانی برای انجام دادن تجربیاتشان در قالب انسانی است.

آپدیت ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹

 

هنگامی که دیگران در حال صعود به خطوط زمانی بعد چهارمی هستند، برخی دیگر در حال صعود به خطوط زمانی بالاتر از طریق انتقال مرگ هستند که این امر برای دیگران اینگونه به نظر می‌رسد که آنها مرده اند.مرگ آن چیزی که برای نژاد بشر به نظر می‌رسد نیست.در واقع یک انتقال، یک تاثیر جابجایی است برای اطمینان پیدا کردن از انچه که واقعا رخ می‌دهد.

 

این اتفاق بخاطر سطحی از صعود که هم اکنون در ان هستیم در حال انجام است. برنامه الهی هم اکنون در حال منتشر شدن است.

 

همانطور که شما درونا و بصورت مستقیم تر با منبع ارتباط برقرار می‌کنید، در حال انتقال به یک روش جدید از بودن، در قالب یک شکل انسانی هستید.

 

وقایع طبیعی به خیلی از روح ها کمک می‌کند، این بدان معنی است که همانطور که این جابجایی ادامه خواهد داشت شما می‌بینید که مرگ ها افزایش پیدا می‌کند.

به یاد داشته باشید که مرگ یک انتقال کامل به یک خط زمانی دیگر است.

ما شاهد افزایش مرگ و میر جهانی خواهیم بود اما به یاد داشته باشید که این فرایند جابجایی روح ها به خطوط زمانی معین است.

زیرا ، طبیعت همیشه آفرینش خود را به تعادل می رساند. درک بیشتر از این امر به موقع به همه ما خواهد رسید.

در حال حاضر برخی از شما این مرگ (جابجایی) را با مرگ حیوانات خانگی خود تجربه می کنید اما آنها نمرده اند بلکه به مکانی دیگر رفته اند.

دلیل اینکه من به مسئله مرگ پرداخته ام این است که انرژی ارتعاش پایین پیرامون فکر مرگ وجود دارد و هرچقدر که جلوتر می‌رویم نباید این انرژی با صعود انسان تداخل پیدا کند.

ما باید مراقب باشیم که کیفیت فرآیند صعود به عنوان یک موضوع تمام و کمال، کاهش پیدا نکند.

این فرایند صعود، به ارتعاش بالای هر کدام و همه شما به عنوان یک فرد نیاز دارد تا به آن فرصت بدهید که بدون مانع ادامه یابد.

ما باید مرگ را به عنوان بخشی از فرایند بپذیریم، و باید فکرهای از پیش تصور شده‌ی هرگز ندیدن دوباره اطرافیان را کنار بگذاریم. تا زمانی که هنوز در قالب انسانی هستیم باید اینگونه باشد.

خطوط زمانی هم اکنون در حال جدا شدن هستند چون ما در نقطه مهم حیاتی در صعود هستیم زیرا میزان نور لازم را دریافت کرده ایم. تا وقتی که در قالب انسانی هستیم این را انجام می‌دهیم. بارها گفته ام که در گذشته هیچوقت این اتفاق برای گونه  انسان رخ نداده است.

ایجاد خط زمانی بعد پنجمی جدید در حالی که هنوز در قالب انسانی باشیم هم اکنون در حال اتفاق است که ما را از واقعیت همیشه متراکم، سنگین و کسالت بار بعد سه آزاد می‌کند.

ما در حال ازادسازی خود از برنامه ها هستیم، که این امر باعث انتقال ما به این خط زمانی بعد پنجمی می‌شود.

نور پیروز است…

 

https://www.disclosurenews.it/en/the-importance-of-death-soul-contract