انرژی جنسی متصل است به یکی از عمیق ترین اسرار الهه، یعنی اسرار مربوط به اتحاد قطبیتهای مؤنث و مذکر برای صعود. این معنای حقیقی فرمول کیمیاگرانه “solve et coagula” است.

آرکان ها از اواخر عصر اتلانتیس مشغول دستکاری و جهت دهی به انرژی جنسی انسان هستند. و تلاش کردند تا آنجا که ممکن است جدایی بوجود بیاورند. این کار را توسط ایمپلانتهای متفاوت برای مردان و زنان انجام دادند، که باعث شد شکاف و فاصله روانشناختی میان شخصیتهای مرد و زن بوجود بیاید. این شکاف اولیه از زمان آتلانتیس، دلیل اصلی سوتفاهمات موجود در روابط مرد و زن است.

 

زنان را به گونه ای ایمپلانت کردند که رابطه با جفت روحی شان دست نخورده باقی ماند، اما ایمپلانت، رابطه جنسی با همه مردان دیگر را سرکوب کرد. این مسأله زنان را به تک همسری سوق داد، طوری که زن پارتنر کنونی اش را،، جفت روحی اش تصور می کند.

 

مردان به نحوی ایمپلانت شدند که اتصال با جفت روحی قطع شد، اما این ایمپلانت به مرد اجازه می دهد با زنان دیگر ارتباطات جنسی داشته باشد. این مسأله مردان را به سمت روابط چندگانه سوق داد، درحالیکه مردان تمایل دارند وجود جفت روحی را انکار کنند، و با بودن با زنان مختلف، جفت روحی را نادیده بگیرند.

 

به علاوه، هم مردان و هم زنان ایمپلانتی دریافت کردند که انرژی جنسی را از انرژی قلب جدا می کند، و هر یک ایمپلانت های قطرا مخالفی دریافت کردند که به این ترتیب بیشترین میزان جدایی و چالش میان دو جنس بوجود بیاید:

 

برنامه ای را روی زنان ایمپلانت کردند که فقط اجازه ی عشق بدون سکس را می دهد. فقط در وضع خاصی که بسیاری شرایط فراهم باشد، زن انقدر احساس امنیت میکند که اجازه دهد انرژی جنسی با عشق درون قلب بیامیزد.

 

مردان را با برنامه ای ایمپلانت کردند که فقط سکس بدون عشق را مجاز می داند. فقط در موقعیتهای خاص، که بسیاری شرایط فراهم است، مرد آنقدر احساس امنیت دارد که عشق را سرکوب نکند و آن را با انرژی جنسی اش بیامیزد.

 

علاوه بر همه اینها، آرکان ها با خشونت شروع کردند به سرکوب انرژی جنسی مؤنث روی سیاره.. توسط برنامه دهی سیستماتیک و آزار-محور زنان، یعنی از طریق تجاوزهای وحشیانه در طی تجاوز آرکانی کورگان بیش از ۵ هزار سال پیش.

 

در چارچوب زمانی بین ۳۰۰۰ پیش از میلاد تا ۳۰۰ پس از میلاد، زنان هنوز قادر بودند خودشان را به عنوان درمانگرهای جنسی در معابد الهه ابراز کنند.

 

سپس تجاوز خزری کورگان در قرن ۴، به نحو وحشیانه ای این سنت را پایان داد و زنان را به لحاظ جنسی حتی بیشتر سرکوب کرد. سپس در قرون وسطی ، نظام تفتیش عقاید Inquisition

یک قدم پیشتر گذاشت، و بسیاری زنان را سوزاندند.

 

این برنامه آزار-محور برای ۵ هزار سال گذشته در جریان بوده است، و جراحتهای عمیق بر روان زن سیاره ای برجای گذاشت. متاسفانه این برنامه دهی امروز همچنان در جریان است، توسط همان متجاوزان به سیاره.

 

ارکان ها همچنین کابال را کنترل و جهت دهی می کنند و دستورکار همجنسگرایی را در میان اعضای کابال رواج می دهند، زیرا بخوبی می دانند که، رابطه جنسی حقیقی و مثبت بین یک عضو مذکر کابال با یک زن، می تواند قدرتمندترین نیرو برای ایجاد تغییر و تحول در یک عضو کابال باشد، و وی را به یک پشتیبان نور تبدیل کند.

 

بسیاری اعضای کابال نوعی دسترسی تحریف شده و غیرشفاف به برخی اسرار کوچکتر الهه دارند، که به عنوان بخشی از آموزش مخفی شان دریافت کرده اند. بسیاری اعضای کابال، در تناسخ های قبلی، جداشدگان از مکاتب خفیه باستانی در گذشته دور بوده اند، و در آن زندگی ها موفق نشدند به اسرار بزرگتر برسند، و سپس اسرار کوچکتری را که یافته بودند را حفظ، تحریف، و مورد سواستفاده قرار دادند.

 

کابال تلاش دارد ادراک تحریف شده اش از اسرار کوچکتر را به جمعیت زمین تحمیل و القا کند، و این کار را توسط هالیوود و رسانه های جمعی انجام می دهد.

 

همه این مسائل دست به دست هم داده اند تا جمعیت سطح زمین را به وضع تجزیه و تفرقه برسد.

 

بسیاری مردان که از این وضعیت ناراضی هستند، شروع کردند به انجام این بازی.

 

درمان واقعی این وضعیت از هم گسستگی جنسی انسان، فقط توسط رسیدن انرژی الهه به سطح زمین میسر است.

 

برای اینکه این امر رخ دهد، بایستی به خودمان اجازه دهیم که احساساتمان را حس کنیم و ابراز کنیم.

 

کلید اصلی درمان سیاره، این است که زنان به خودشان اجازه دهند انرژی جنسی شان را احساس و ابراز کنند. بسیاری اوقات نیازی نیست این کار با اتحاد جنسی انجام شود، می تواند حتی با یک لمس یا نوازش یا با انجام رقص صورت بگیرد.

 

هدف انرژی جنسی، ادغام قطبیت مذکر با قطبیت مؤنث و رسیدن به اتحاد است. این کلید جاودانگی، و نیز کلید صعود است.

 

ادغام جنسیتی به عنوان بخشی از صعود، یکی از اسرار بزرگ الهه است.

 

این امر به خوبی در Spiritus Eros ، که یک دکترین مخفی یک گروه تمپلار مثبت موسوم به Ordo Bucintoroاست، توصیف شده است.

می توانید توصیف متن اسپیریتوس اروس را به زبان آلمانی مطالعه کنید (لینکها در متن انگلیسی). و اگر آلمانی نمی دانید، از گوگل برای ترجمه استفاده کنید.

 

http://www.mental-ray.de/Lolla/Mag_Erotik/magie_der_sexualit%C3%A4t.htm

http://www.mental-ray.de/Lolla/Mag_Erotik/geheimnis_der_liebe.htm

http://www.mental-ray.de/Lolla/unsterblichkeit.htm

 

بسیاری از اسرار ادغام جنسی و اتحاد، در سیستم کاولا تانترا پنهان شده است.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaula

و در نهایت، شاید بخواهید این کتاب را مطالعه کنید:

کتاب

منبع :

https://2012portal.blogspot.com/2018/03/sexual-energy.html?m=1