ابطال قراردادهای روحی برای رهایی انرژی الاهی زنانه:

همه قراردادهای روحی واقع در خویشتن ها و جنبه های مختلف وجودم، در گذشته و حال و آینده، در این بعد و جریان زمان، و در همه جریانات زمان، در اوج و فرود موج سینوسی مرکزی همزیستی را فرا می خوانم.

دقیقا در این لحظه، در لحظه همیشه حاضر آفرینش مشترک، تمام اجداد و تبار ژنتیک خویش را فرا می خوانم تا محکمه روحانی شایسته واحدی برگزار شود، بمنظور برقراری انصاف و عدالت. تا راه علاج و چاره ای بیابم، و بندهای نامحسوس موجود در این قراردادهای تحمیل شده حین تولد و پیش از تولد را رفع و باطل کنم.

محکمه شایسته روحانی را فرا می خوانم تا ارواح حاضر، در خواست من برای ابطال این قراردادها را بشنوند. من تمام قراردادهای مربوط به ادیان، فرهنگ ها، نظامات اعتقادی، و صنایعی که قدرت زنانه را سرکوب می کنند و باعث ایجاد عدم تعادل در مردان، زنان و کودکان زمین می شوند را باطل اعلام می کنم. خواهان آن هستم که همه ارواح اجداد من و نیز خانواده روحی من در این محکمه حضور یابند. زمین که مادرمان است و همه ساکنین نوری فضای داخلی و خارجی را فرا می خوانم تا در این محکمه حضور داشته باشند.

ای راز بزرگ! ای که منبع و منشأ تمام قدرت هستی! تو را فرا می خوانم. با همزمانی مقدس خود، حاضر باش تا همه این ارواح در این محکمه با وحدت آگاهی حضور بیابند.

بدین وسیله، تمام قراردادهای مربوط به ادیان و نظامات اعتقادی و فرهنگی که انرژی زنانه را در موقعیت سرکوب و نابرابری قرار داده اند باطل اعلام می کنم. که این قراردادها شامل حق الزحمه نابرابر، عدم توانایی امرار معاش، عدم توانایی مالکیت زمین و اشتغال، و عدم توانایی انتخاب آموزش مطلوب است. من نهضت فمینیستی که توسط سازمان سیا ایجاد و حمایت شد را تأیید نمی کنم چراکه هدف از این حرکت ایجاد شکاف میان زنان و انرژی الاهی زنانه شان، و نیز ایجاد نفرت از مردان، و ایجاد جدایی میان اعضای خانواده های روحی بود.

بدین وسیله، همه نظامات اعتقادی که برای زن وظیفه ای تعریف کرده اند که باری را به تنهایی به دوش بکشد و در سکوت رنج بکشد را باطل می کنم. با هیچ یک از نظامات سرکوب و کنترل جامعه که قصد دارند زن را به این باور برسانند که زیاده از حد، حساس، عاطفی، و خارج از کنترل است، و قصد دارند به وی القا کنند که به حافظه، شهود و عقلانیتش شک داشته باشد، موافق نیستم، و تأییدشان نمی کنم. و بدین وسیله باطل اعلام می کنم همه قراردادهای نظامات فرهنگی که بر اساس آنها دختران هنگام تولد به قتل می رسند، و تحت عنوان «مناسک ورود»، ارگانهای جنسی شان بریده می شود، و یا به صنایع عظیم پورنوگرافی، و یا به عنوان بردگان جنسی فروخته می شوند. همه را باطل می کنم. من با صنعت پورنوگرافی که محل تولید قراردادهای روحی انحراف جنسی است و نیروی الاهی زنانه را تحقیر، استثمار، قربانی و بی اصالت می کند مخالف هستم.

بدین وسیله، همه قراردادهای روحی انحراف جنسی که هدفشان جدا کردن زن از انرژی الاهی زنانه است را باطل اعلام می کنم، از جمله: همه برنامه های سکس گروهی، و روابط جنسی گروهی که جنسیت الاهی را به انحراف می کشند تا به زنان حس عدم کفایت القا کنند. و نیز همه معیارهای دوگانه در نظامات فرهنگی که در آنها بی بندوباری جنسی، تعدد همسر، حرمسراها و معشوقه های پنهانی مجاز شمرده می شود که برای زنان تخریب اجتماعی به بار می آورد؛ و نیز همه برنامه هایی که در آنها مردان جهت خودارضایی تصویرسازی ها و خیالات انحرافی از زنان ایجاد می کنند که دیواری بین قلب مرد و زن ایجاد می کند تا پیوند مقدس شکل نگیرد.

هیچ یک از این قراردادهای روحی انحراف جنسی را تأیید نمی کنم و هیچ یک قدرت و تسلطی بر من ندارند. اعلام می کنم که من و خانواده روحی ام و اجدادم در قلمرو مادرمان زمین هستیم. اعلام می کنم که از همه این انحرافات جنسی پاک شده ام و با منبع خلوص و ذات آزاد و پاک انرژی زنانه متحد هستم. بدین وسیله همه قراردادها و مفاهیمی که در وضع معصومیت و ناآگاهی ایجاد شده بودند را باطل می کنم و خلق شکل نوینی از معصومیت و پاکی را اعلام می کنم. این فراخوانی جدید برای خلوص و پاکی نوینی است که بواسطه آن همه مفاهیم گمراه کننده قبلی درباره جنسیت و کج فهمی ها درمورد سکس مقدس و سکس تفریحی را حذف می کنم. همه این مفاهیم اشتباه را به نقطه صفر جنین درون رحم مادر برمی گردانم. و دوباره همه رشته های دی ان ای خود را به ضربان قلب مادرمان زمین متصل می کنم. انرژی الاهی زنانه به قلب زمین و فضای انرژی زنانه مقدس وصل است و چرخه قاعدگی را انکار نمی کند بلکه آن را فرصتی برای بینش و بصیرت درونی و تأمل می داند.

بدین وسیله تمام قراردادهای روحی مربوط به صنایع سرگرمی و تبلیغاتی که باعث برنامه های نفرت از خویشتن، خوددرمانگری، و مشکلات تغذیه شده اند را باطل می کنم. و تمام قراردادهای روحی مربوط به همه صنایع پزشکی و دیگر صنایع مردسالار را باطل می کنم.

و قراردادهایی که به سلامت زنان و توانایی تولید مثل زن براساس قوانین طبیعی مادرمان زمین، آسیب زده اند، و قراردادهایی که به تولید داروهای کنترل تولد، و دیگر مواد شیمیایی موجود در آب، غذا و هوا، و ایجاد ناتوانی یا بیش فعالی جنسی دامن زده اند، و نیز قراردادهایی که عامل نهادینه شدن البسه و پوشش هایی که به سلامت زنان آسیب می زنند، مثل سینه بند، کفش پاشنه بلند، کرست، پابند، و تامپون هستند، همه این قراردادها را باطل می کنم.

همچنین همه قراردادهای مربوط به تولد و زایمان، از جمله سزارین، داروهای بارداری، اشعه ایکس پیش از تولد، واکسیناسیون، دوره نهفتگی، جلوگیری از قرار گرفتن نوزاد بر روی قلب مادر، بریدن جفت جنین، و بریدن بند ناف که می تواند تا ۴ روز باقی بماند تا قلب فرزند به قلب مادر و پدر اتصال یابد، همه را باطل می کنم.

من با هیچ یک از برنامه های نهادینه شده ای که قصد دارد به زنان حس عدم کفایت یا زیادی چاق یا لاغر بودن، زیادی سفید یا سیاه بودن، زیادی پیر یا جوان بودن، زیادی قومی و بومی بودن، زیادی فقیر یا غنی بودن القا کند، موافق نیستم و همه را باطل می کنم. اعلام می کنم که شایستگی کامل و کفایت کامل دارم. من آگاهی بی منتها هستم. من تجسم ایزد و ایزدبانو روی زمین هستم. موجودی آزاد و با اختیار که بدین وسیله قدرت و نیروی الاهی زنانه ام را بواسطه این محکمه روحانی احیا و بازیابی می کنم.

همه اجدادم را فرامی خوانم تا از این اراده آزاد حمایت کنند و آن را در حافطه آکاشیک زمین وارد کنند تا همه موجودات آگاه درک کنند که اراده آزاد، همیشه کلید رسیدن به رهایی است.