آتلانتیس نو، اسم رمزی برای یک شبکه انرژی سطح سیاره است که از پیشرفت فشردگی پشتیبانی خواهد کرد و همچنین یک اسم رمز برای جامعه جدید بعد از رخداد است. در آتلانتیس قدیم، ۷۵ هزار سال پیش، قبل از تغییر قطب ها، موقعیت خط استوا متفاوت بود و بنابراین موقعیت کل شبکه انرژی سیاره‌ای تفاوت داشت.


۷۵ هزار سال پیش و حتی قبل تر، شبکه انرژی در سراسر سیاره کامل بود، و به طور کامل تحت کنترل موجودات صعود کرده بود و معبدهای مقدس بسیاری در طول خط استوا قرار داشت.


شما می توانید خط استوای آتلانتیس قدیم را که با خط قرمز بروی تصویر نشان داده شده و از آمریکای جنوبی و آفریقا می گذرد مشاهده کنید.


جالب است اشاره شود که ورتکس های انرژی بسیاری در سراسر سیاره هنوز در طول خط استوای آتلانتیس قدیم قرار دارند. 
http://sitsshow.blogspot.com/2016/11/There-Is-an-Alignment-Between-Ancient-Sites-That-Will-Blow-Your-Mind.html


http://home.hiwaay.net/~jalison/


پروژه آتلانتیس نو در حقیقت ورتکس های آتلانتیس قدیم را با شبکه جدید انرژی که بزودی تکمیل می شود همسو می کند. آتلانتیس نو پروژه نیروهای نور است که برای هزاران سال در جریان بوده است.

سن جرمن یکی از موجودات اصلی است که روی این پروژه کار می کند. او بخشی هایی از پروژه اش را در تناسخی که در قالب فرانسیس بیکن داشت از طریق یک رمان بنام “آتلانتیس نو” آشکار ساخت. در این رمان وی  یک جامعه آرمانشهری بر بنیان شایسته سالاری را توصیف کرد. در تناسخ بعدی اش در قالب کنت سن-ژرمن تلاش کرد تا جامعه جدیدی در آمریکا با کمک به استقلال آمریکا و به عنوان نیروی معنوی اصلی در پس قانون اساسی نوسازی کند.


در زیر لینک یک مقاله بسیار خوب در ارتباط با تحولات گذشته پروژه اتلانتیس نو ارائه می شود که مطالعه ان برای همه افراد علاقه مند به اتلانتیس نو یک ضرورت است، و ارتباط دکترین های سری متعددی را اشکار می سازد:
http://cosmicconvergence.org/?p=13901


در اینجا باید اضافه کنم که کمت سن-ژرمن در سال 1775 یک مدرسه سری مخفی در پاریس ایجاد کرد که دست مخفی پشت استقلال آمریکا بود. آن مدرسه سری از برداران ستاره ای تشکیل شده بود که بعدا به سه لژ مثبت فراماسونری اصلی در پاریس اضافه شدند، و بر اعضای لژ ها تأثیر گذاشتند و در نتیجه رویداد های جهانی را تحت تأثیر قرار دادند.


یک گروه به لژ فراماسونری ‘نه خواهران’ در پاریس پیوست و از طریق بنجامین فرانکلین، کسی که عضوی از آن لژ فراماسونری بود، در شکل گیری ایالات متحده تاثیر گذاشتند. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Neuf_S%C5%93urs


دومین گروه به لژ فراماسونری ‘فیلالتیز’ در پاریس اضافه شدند که از طریق آن، برداران ستاره ای تلاش کردند تا اطلاعات سری صحیح را منتشر کنند. اطلاعات سری آن لژ منبع بخش عظیمی از معنویت غربی مدرن و علوم سری است. 
http://freimaurer-wiki.de/index.php/En:The_Philal%C3%A8thes


گروه سوم به لژ ‘کاگلیوستروی آیسیس’ اضافه شدند. آن لژ منبع اصلی رازهای آیزیاک Isiac است که بعدا بصورت ناقص در تعدادی از لژ های ‘ممفیس میسریم’ ادامه یافتند. کاگلیوسترو یکی از معدود کسانی بروی سطح زمین بود که از نمود حتمی رمز و رازهای ایسیس اطلاعاتی داشت که باید فعلا سرپوشیده بمانند. چیز بیشتری نمی توان تا قبل از رخداد در مورد آن گفت.

هم اکنون کمت سن-ژرمن از من خواسته است تا در تکمیل پروژه آتلانتیس نو به او کمک کنم. شبکه انرژی آتلانتیس جدید، ابزار انرژتیکی برای شکل گیری پیشرفت فشردگی، رخداد و جامعه جدید نامیده می شود. شبکه سینتامانی در سراسر سیاره، یکی از ابزارهای اصلی برای شکل گیری آن هدف است. هر زمان که یک سنگ سینتامانی در خاک در هر جایی از سیاره کاشته شد، یک وجود آنجلیک عظیم به آن نقطه لنگر شد و یک ورتکس انرژی به قطر چندین مایل شکل گرفت.
 زمانی که جرم بحرانی موجودات آنجلیک به سیاره لنگر شود، وجود یلدابوآث شروع به تخریب شدن می کند. سنگ های سینتامانی، سنگ های معروف آبی رنگ آتلانتیسی هستند. سنگ های آبی “سیب های آبی” نیز نامیده می شوند که برای باز کردن پرتال ها مورد استفاده کاتارها قرار می گیرند. 
http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/esp_sumer_annunaki13.htm


واضح است که کاتارها، سینتامانی ها را از تمپلارها دریافت کردند. تمپلارها هم اولین نمونه را از هابرتوس کوچ اهل اونتربرگ دریافت کردند. او سنگ را مستقیما از الهه آیسائس (نمودی از الهه آیسیس) در نینوا نزدیک موصل در عراق دریافت کردند.نینوا یکی از مهم ترین ورتکس های الهه روی سیاره است. 
http://www.ancient.eu/nineveh/


این اتفاقی نیست که داعش قصد تخریب آن را دارد:
http://news.nationalgeographic.com/2016/11/iraq-mosul-isis-nimrud-khorsabad-archaeology/


همه اینها خلاصه می شوند به جنگ برسر شبکه انرژی. و در این نبرد نور پیروز خواهد شد و آتلانتیس نوین خواهد درخشید. 
پیروزی نور
کبرا

ترجمه : وبسایت اتحاد نور


http://2012portal.blogspot.com/2017/01/new-atlantis.html?m=1